Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404004602006BİTİRME TEZİ (DİPLOMA ÇALIŞMASI-II)Seçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Laboratuvar bilgisinin desteklenmesi ve kimyasal sistemlerin analizinde araştırma yeteneğinin kazandırılması temel amaçtır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Temel bilimlerin verilerini biyokimya alanıyla ilgili konularda moleküler
2Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda,
3Küresel ve toplumsal çerçevedeki biyokimyasal verilerin sağlık, çevre,
4Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama
5Biyokimya ve ilgili alanlardaki uygulamalar için gerekli çağdaş teknikleri ve
6Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme,
7Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi,
8Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim, teknoloji ve güncel
9Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
10Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme,
11Ulusal ve uluslar arası çağdaş sonuçları takip edebilme,
12Kalite konularında bilinc sahibi olabilme,
13Sosyal sorumluluk bilgisine sahip olabilme,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Kaynak Tarama Teknikleri(Diploma Çalışması-I)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Deneysel Çalışma
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Proje TasarımıProje Tasarımı
2Deneysel ÇalışmaDeneysel Çalışma
3Deneysel ÇalışmaDeneysel Çalışma
4Deneysel ÇalışmaDeneysel Çalışma
5Deneysel ÇalışmaDeneysel Çalışma
6Deneysel ÇalışmaDeneysel Çalışma
7Deneysel ÇalışmaDeneysel Çalışma
8Gözlemleme/DeğerlendirmeGözlemleme/Değerlendirme
9Deneysel ÇalışmaDeneysel Çalışma
10Deneysel ÇalışmaDeneysel Çalışma
11Deneysel ÇalışmaDeneysel Çalışma
12Deneysel ÇalışmaDeneysel Çalışma
13Deneysel ÇalışmaDeneysel Çalışma
14Proje HazırlamaProje Hazırlama
15Proje HazırlamaProje Hazırlama
16Proje sunumuProje sunumu
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Takım/Grup Çalışması14228
Rapor Hazırlama11515
Rapor Sunma111
Proje Tasarımı /Yönetimi12020
Bireysel Çalışma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)92
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1 5                    
ÖÇ2   5                  
ÖÇ3    5                 
ÖÇ4     5                
ÖÇ5      5               
ÖÇ6       5              
ÖÇ7        5             
ÖÇ8         5            
ÖÇ9          5           
ÖÇ10           5          
ÖÇ11            5         
ÖÇ12             5        
ÖÇ13              5       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr