Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404004682006BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞSeçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı biyoteknolojinin prensip ve temel yaklaşımlarını öğretmek ve temel ve uygulamalı bilimlerdeki bazı uygulamalarını göstermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Ali Koçyiğit
Öğrenme Çıktıları
1Biyoteknolojinin temel kavram ve prensiplerini anlayabilme
2Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni biyoteknolojik gelişmelerin önemini kavrayabilme
3Biyolojik bilimlerde bilgilerini çevre, tıp ve ziraat ile ilgili problemlere uygulayabilme
4Deneysel mantık, analitik düşünce, nicel analiz ve problem çözümü arasındaki bağlantının kurulmasını sağlayabilme
5Kimya uygulamaları için gerekli biyolojik araçları kullanabilme, çağdaş teknikleri ve yöntemleri uygulayabilme
6Konuyla ilgili güncel yayınları takip edebilme
7Biyoteknoloji konularında düşünme ve soru sorma yeteneği kazanabilme
8Biyoteknolojinin ziraat, tıp, veterinerlik, gıda ve çevre bilimlerindeki uygulamalarını öğrenebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Biyoteknolojinin tanımı ve tarihçesi, Biyoteknolojik uygulamalarda kullanılan bakteri, fungus ve ökaryotik hücrelerin özellikleri; gen yapısı, klonlama,gen haritalama ve dizi analizi; rekombinant DNA teknolojisi, kesim enzimleri, PCR, hibridizasyon,transgenik bitki ve hayvanlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Biyoteknolojinin tanımı ve tarihçesi
2Biyoteknolojik uygulamalarda kullanılan bakteri, fungus ve ökaryotik hücrelerin özellikleri
3Biyoteknolojide kullanılan substratlar
4Genetik ve biyoteknoloji: (gen yapısı, klonlama, gen haritalama ve dizi analizi)
5Genetik ve biyoteknoloji: (rekombinant DNA teknolojisi, kesim enzimleri, PCR, hibridizasyon )
6Biyoproses ve fermentasyon teknolojisi
7Enzim teknolojisi, Sunum
8Ara sınav
9Biyolojik yakıt üretimi
10Tek hücre üretimi ve organik çözgenlerde aktif enzimler
11Biyoteknoloji ve tıp
12Çevre biyoteknolojisi
13Ziraat ve ormancılık endüstrisinde biyoteknoloji
14Gıda ve içecek endüstrisinde biyoteknoloji
15Biyoteknolojide güvenlik, Sunum
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Smith,J.E., (2004)Biotechnology, 4th edition, Cambridge University Press (ISBN 0521540771) YARDIMCI KİTAPLAR: Ratledge, C.; Kristansen, B.,(2001). Basic Biotechnology 2nd edition. Cambridge University Press (ISBN 0521779170).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama224
Proje Hazırlama224
Proje Sunma224
Makale Kritik Etme326
Bireysel Çalışma224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Okuma7214
Quiz için Bireysel Çalışma224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)92
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1521 4 454 5 4 2   5343
ÖÇ24   3 4       2     5 
ÖÇ3          5    4    5 
ÖÇ4    5 55454          3
ÖÇ53      43 4 2    2    
ÖÇ6   5      4    5 2    
ÖÇ7    4  4      2  2 44 
ÖÇ8               4    53
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr