Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404004702006TEKSTİL BOYAR MADDELERİSeçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Boyarmadde kimyası dersinin amacı, renk teorileri, boyarmadde üretimi için gerekli aşamaları, boyarmadde üretimi ve boyarmaddelerin kimyasal yapılarının boyarmadde özelliklerine etkisi hakkında bilgi vermektir .
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Boyarmadde üretimi için gerekli reaksiyonları kavrayabilme
2Çeşitli boyarmaddelerin genel özelliklerini açıklayabilme
3Organik boyarmaddelerin elde ediliş basamaklarını kavrayabilme
4Azo boyarmaddelerinin genel özelliklerini açıklayabilme
5Boyarmaddelerin üretim ve tüketim durumlarını hatırlayabilme
6Boyarmaddelerin renklerinin nasıl oluştuğunu açıklayabilme
7Boyarmaddeleri çeşitli şekillerde sınıflandırabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Boyarmaddelerin üretim ve tüketim durumları, renk ve renk teorileri, cisimlerin renkleri ve kimyasal yapıları arasındaki ilişkiler, tekstil boyarmaddelerinin kimyasal yapıları ve çözünürlüklerine göre sınıflandırılması, Bazik, direk, asit, metal (mordan) ve metal kompleks, küp, reaktif, kükürt, dispersiyon, pigment boyarmaddeleri ve genel özellikleri, Organik boyarmaddelerin elde edilmesi (başlangıç, ara ve boyarmadde eldesi). Benzenden nitrobenzen, anilin ve sülfürik asitten sülfanilik asit elde edilmesi. Nitrolama, indirgeme, sülfonlama reaksiyonları. Azo boyarmaddeleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Türkiye’deki boyarmadde üretimi, boyarmaddelerin yıllara göre ithalat ihracat durumlar
2Renk, ışık, elektromanyetik dalgalar, ışık spektrumu, absorpsiyon eğrileri, renk karışımları
3Renk teorileri; Witt, Merikinoid, ara hal teorileri, kromofor ve oksokrom gruplar, bu grupların boyarmaddeye etkisi
4Işık absorpsiyonu, organik ve anorganik bileşiklerin renkleri, bir bileşiğin renkli olabilmesi için gerekli yapısal şartlar, tekstil boyarmaddelerinin sınıflandırılması ve genel yapısal özellikleri
5Boyarmaddelerin başlangıç maddelerinin eldesi, benzen, toluen gibi bazı başlangıç maddeleri ve özellikleri, ara maddelerin eldesi, halojenleme, nitrolama reaksiyonları
6İndirgeme reaksiyonları
7Sülfonlama reaksiyonları
8 Ara Sınav
9Alkali eritme, alkilleme, oksidasyon ve kondenzasyon reaksiyonları
10Azo boyarmaddelerinin eldesi, diazolama reaksiyonları, kenetlenme reaksiyonlarının mekanizması
11Katyonik, dispersiyon ve asit boyarmaddeleri, renk nüansının pH değişimlerine karşı stabilitesi
12Kromlama, metal kompleks,
13Substantif ve pigment boyarmaddeleri, Reaktif boyarmaddeler
14Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 Boyarmadde Kimyası, Doç. Dr. İnci Başer,  Y. Doç. Dr. Yusuf İnanıcı, Marmara Ü. Yayın No:482  Öğretim Üyesi ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13113
Uygulama/Pratik13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13434
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)94
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ14434332   344 2434324 
ÖÇ243 43     344  43     
ÖÇ34444344 3 44423432344 
ÖÇ44444344 3 44423432344 
ÖÇ543 43     344  43     
ÖÇ64444333 3 44423432333 
ÖÇ743 43     344  43     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr