Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404004742006KLİNİK KİMYASeçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Klinik kimya, insan sağlığı ve hastalıklarının anlaşılmasında kimya biliminden yararlanılmasını kapsar. Bu ders, çeşitli organların temel analitik fizyolojisi yanında hastalıkların değerlendirilmesi amacıyla klinik kimya laboratuarından elde edilen bulguların kullanılmasını içermektedir. Bu dersin amacı, klinik kimya laboratuarlarında çalışmak isteyen öğrencilere temel bilgilerin verilmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Serap Evran
Öğrenme Çıktıları
1Klinik kimyanın medikal, bilimsel ve teknolojik prensiplerini ve diğer disiplinlerle arasındaki bağlantıyı kavrayabilme
2Klinik, bilimsel ve araştırma yeteneklerini kazanabilme
3Hastalıkların araştırılmasında her bir testin etkinliğini, stratejisini ve protokolünü değerlendirebilme
4Laboratuar teknikleri ve cihazlar hakkında detaylı bilgi kazanabilme.
5Moleküler teşhis, robot sistemler, kişisel testler gibi alanlardaki son gelişmeleri takip edebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Klinik kimyanın ve yöntemlerinin tanımı. Örneklerin hazırlanması, diyabet, hipoglisemi, glikojen depo hastalıkları, lipid metabolizması ve hiperlipoproteinemi, amino asit ve protein metabolizması hastalıkları, plazmadaki enzim düzeyleri ve bazı hastalıklarda enzim düzeylerindeki farklanma.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Klinik kimyanın tanımı. Biyokimyasal testler. Kanın fonksiyonları. Plazma ve serum örneklerinin hazırlanması. Kan örneklerinin toplanması. Antikoagulanlar. Klinik kimya labotoruarındaki cihazlar. Tanışma
2İdrar örneklerinin toplanması. İdrarın fiziksel özellikleri. İdrarın kimyasal analizi. Klinik testlerde kullanılan diğer örnekler. İnternet araştırması-rapor
3Klinik laboratuarlarında hata kaynakları. Analize cinsiyet, yaş, çevre, sigara, alkol, ilaçlar, gıda gibi faktörlerin etkisiProblem çözümü
4Karbohidrat metabolizması hastalıkları. Kan şeker düzeyinin hormonal kontrolü. Insulinin etkileri. İnsulin, C-peptid ve glukagon analizi.İnternet araştırması-rapor ve problem çözümü
5Diabetes mellitus. Diabetes mellitus teşhisinde kullanılan analizler. Kan ve idrarda glukoz analizi. Glikoojen depo hastalıkları. Ketoasidoz. Hipoglisemi. Problem çözümü
6Plazma proteinleri. Amino asit ve protein metabolizma hastalıkları. Immunoglobulinlerİnternet araştırması-rapor
7Hemoglobin metabolizma hastalıkları. Demir bağlama kapasitesinin analizi. Klinik önemi olan porfirinler. Problem çözümü
8ArasınavArasınav
9Lipid metabolizma hastalıkları. Lipoproteinler. HDL, VLDL, LDL kolesterol tanımlarıProblem çözümü
10Lipid metabolizma hastalıklarının teşhisinde kullanılan testler ve test sonuçlarının değerlendirilmesi. İnternet araştırması-rapor
11Klinik kimyada enzimlerProblem çözümü
12Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri. Kalp ve kas rahatsızlıklarında markerlar. İnternet araştırması-rapor
13Hormonlar. Tiroid fonksiyonunun belirlenmesi. TSH testi. Problem çözümü
14Klinik kimyada tümör markerları. İnternet araştırması-rapor
15Klinik kimya laboratuar testlerindeki son gelişmeler Problem çözümü
16Final sınavıFinal sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Clinical Chemistry: Theory, Analysis, Correlation, 4th ed. Lawrence A. Kaplan, Amadeo J. Pesce, and Steven C. Kazmierczak, editors. St. Louis, MO: Mosby, 2003 Clinical Chemistry: A Laboratory Perspective Wendy L. Arneson, Jean M. Brickell, 2007.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav199
Final Sınavı11010
Derse Katılım14228
Problem Çözümü717
Rapor Hazırlama6636
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ15    55   5         5 
ÖÇ2555  5   55       5 5 
ÖÇ3  5                   
ÖÇ4 5    5 55    5       
ÖÇ5   5        5 5       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr