Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404004752006KAYNAK TARAMA TEKN.(DİPLOMA ÇALIŞMASI-I)Seçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Laboratuvar bilgisinin desteklenmesi ve biyolojik sistemlerin analizinde
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Temel bilimlerin verilerini kimya alanıyla ilgili konularda moleküler düzeyde kullanabilme becerisi,
2Kimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme,
3Kimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, ve benzeri endüstriyel alanlarda alanlarında kullanabilme becerisi,
4Küresel ve toplumsal çerçevedeki Kimyasal verilerin sağlık, çevre, gıda, bilimsel araştırma alanlarına katkılarını geliştirebilme,
5Kimya ve ilgili alanlardaki uygulamalar için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını geliştirebilme ve kullanma becerisi,
6Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi,
7Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim, teknoloji ve güncel konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme,
8Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme,
9Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme,
10Ulusal ve uluslar arası çağdaş sonuçları takip edebilme,
11Kalite konularında bilinc sahibi olabilme,
12Sosyal sorumluluk bilgisine sahip olabilme,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Araştırma konusunun saptanması, literatür taraması, makalelerin değerlendirilmesi, metodların belirlenmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Araştırma konusunun saptanması, literatür taraması,Araştırma konusunun saptanması, literatür taraması,
2Araştırma konusunun saptanması, literatür taraması,Araştırma konusunun saptanması, literatür taraması,
3Literatür taraması, TartışmaLiteratür taraması, Tartışma
4Literatür taraması, TartışmaLiteratür taraması, Tartışma
5Literatür taraması, TartışmaLiteratür taraması, Tartışma
6Literatür taraması, TartışmaLiteratür taraması, Tartışma
7Makalelerin değerlendirilmesi, metodların belirlenmesiMakalelerin değerlendirilmesi, metodların belirlenmesi
8Rapor hazırlama ve sunumuRapor hazırlama ve sunumu
9Literatür taraması, TartışmaLiteratür taraması, Tartışma
10Literatür taraması, TartışmaLiteratür taraması, Tartışma
11Literatür taraması, TartışmaLiteratür taraması, Tartışma
12Literatür taraması, TartışmaLiteratür taraması, Tartışma
13Makalelerin değerlendirilmesi, metodların belirlenmesiMakalelerin değerlendirilmesi, metodların belirlenmesi
14Makalelerin değerlendirilmesi, metodların belirlenmesiMakalelerin değerlendirilmesi, metodların belirlenmesi
15Proje hazırlamaProje hazırlama
16Proje sunumuProje sunumu
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Veri tabanları ve internet
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik14228
Tartışma8216
Rapor Hazırlama133
Rapor Sunma122
Proje Hazırlama11010
Proje Sunma122
Makale Kritik Etme20120
Bireysel Çalışma818
Okuma818
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)97
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1 5                    
ÖÇ2  5                   
ÖÇ3   5                  
ÖÇ4    5                 
ÖÇ5      5               
ÖÇ6        5             
ÖÇ7         5            
ÖÇ8          5           
ÖÇ9           5          
ÖÇ10            5         
ÖÇ11             5        
ÖÇ12              5       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr