Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404004792006SERAMİK TEKNOLOJİSİNE GİRİŞSeçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı seramikbiliminin temel kavram ve prensiplerini öğretmek ve seramikte yapılan deneylerin ve kalite kontrollerin uygulamalarını göstermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr Sevil İrişli,, Assoc. Prof. Dr. Süleyman Gülcemal
Öğrenme Çıktıları
1Seramiğin temel kavram ve prensiplerini anlayabilme.
2Kaynak tarama, sunum yapabilme, bir deney düzeneği hazırlayabilme, uygulayabilme ve ilgili sonuçları yorumlayabilme.
3seramik konularında düşünme ve soru sorma yeteneği kazanabilme.
4seramiğin günlük hayattaki uygulamalarını öğrenebilme.
5Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni seramik malzemeleri ve yeni ürünlerin özelliklerini kavrayabilme.
6Kimya bilgilerini seramik problemlerine uygulayabilme.
7Seramik problemlerini tanıyabilme, çözebilme ve yorumlayabilme.
8Seramik uygulamaları için gerekli modern araçları kullanabilme, çağdaş teknikleri ve yöntemleri uygulayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Seramik hammaddeleri,masse hazırlama, Şekillendirme ve yöntemleri, Kurutma ve fırın çeşitleri,Sırlama ve yöntemleri, sırlama çeşitleri,Dekorlama ve çeşitleri, sır altı ve sır üstü boyalama ,kalite kontrol.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Seramik ile ilgili tanımlar, aktüel konulardan örnekler.
2Seramik hammaddeleri ve özellikleri
3Kil,Kuvars,Feldspat ve diğerleri
4Üretim çeşitlerine göre masse hazırlama
5Masse hazırlama
6Şekillendirme ve yöntemleri
7Şekillenmenin uygulamaları
8Ara Sınav
9Sırlama ve çeşitleri
10Sırlama ve çeşitleri
11Dekorlama
12Dekorlama çeşitleri
13Boya ve Pigment
14Sıraltı ve sırüstü sırlama çeşitleri
15Kalite kontrol
16Yarıyıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
YARDIMCI KİTAPLAR: 1. H.D.Young and R.A.Freedman, Üniversite Fiziği-1,Pearson, Addison Wesley,2008(12.baskı). 2.D.Halliday,R.Resnick,J.Walker, Fiziğin Temelleri-1,John Wiley ve Sons,INC,2005 (6.baskı)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı100
Derse Katılım14228
Problem Çözümü14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)88
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1    45    4           
ÖÇ2  5  45   4           
ÖÇ35 4    424            
ÖÇ4    554   5           
ÖÇ5     5                
ÖÇ6 5 533                
ÖÇ75  3                  
ÖÇ8  33 5    5           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr