Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404004832006BİYOSENSÖRLERSeçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Son yıllarda oldukça ilgi çekici, yeni bir interdisipliner araştırma alanı olan biyosensörler sistemlerin kimya ve diğer fen bilimlerindeki uygulamaları ve mikrosistem teknolojisi hakkında bilgi verilmesi ders kapsamında hedeflendi..
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Suna Timur
Öğrenme Çıktıları
1Biyoanalitik sistemlerin genel özellikleri ile biyolojik sistemlerin ilişkilendirilebilmesi
2Mikrosistem teknolojisi ve biyoanalitik sistemler ile ilgili literatür tarama ve yorumlayabilme
3Biyoanaliz sistemlerinin hazırlama prosesi hakkında stratejik planlama yapabilme
4Bireysel ve grup çalışması yapabilme
5Mikrosistem hazırlanmasına yönelik yenilikleri takip edebilme ve spesifik yöntemleri geliştirebilme
6Kullanılan yöntemlerin avantajlarını/dezavantajlarını irdeleyebilme ve karşılaştırabilme
7Uygun yöntem seçme becerisini kazanabilme
8Araştırma sonuçlarını değerlendirme, karşılaştırma ve yorumlayabilme
9Çağdaş sonuçları takip edebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Terminoloji ve biyosensör teknolojileri, nanoteknoloji, mikrofabrikasyon, MEMS/NEMS, protein and gen arrayleri, ince film teknolojisi, mikroarrayler, chip ler and enzim arrayleri. Lab-on-a-chip sistemleri. Minyatürize biyoanalitik sistemlerin hazırlanmasında kullanılan teknolojiler, mikrosistem teknolojisi, nanoteknoloji, mikrofabrikasyon, ince film teknolojisi, MEMS, NEMS, mikroarrayler, chipler, protein ve gen arrayleri, kromatografik ve elektroforetik sistemlerin chip yüzeylerinde yapılandırılması, chip üzerinde PCR, mikroreaktörler, klinik, çevre ve endüstrideki uygulamaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Biosensörler: Giriş ve Tanımlamalar
2Biyosensör teknolojisi ve proses
3Transduserler
4Biyolojik materyaller
5Mikro and nanofabrikasyon
6İnce film teknolojisi
7Biyolojik materyallerin kombinasyonu, MEMS/NEMS
8Ara sınav
9Mikro/nano arrayler/Biochip ler
10Peptit/Antibody arrayleri
11Gen, hücre ve doku arrayleri
12Uygulamalar
13Lab on a Chip: Kromatografi, elektroforez vePCR
14Sunum
15Sunum
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Manz, H. Becker (Eds), “Microsystems Tecnology in Chemistry and Life Sciences”, Springer-Verlag, Berlin, Germany, (1999) A. Mulchandani and K.R. Rogers, “ Enzyme and Microbial Biosensors”, Humana Press, (1998)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama122
Proje Sunma122
Bireysel Çalışma5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Okuma2510
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)96
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ15                     
ÖÇ2 545      3           
ÖÇ3 5                    
ÖÇ4     4                
ÖÇ5      5               
ÖÇ6    4                 
ÖÇ7       5              
ÖÇ8        4             
ÖÇ9 3                    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr