Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404004902010DOĞAL BİLEŞİKLER KİMYASINA GİRİŞSeçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Primer, sekonder metabolitleri öğretmek; Fenolik bileşikler, alkaloid ve terpen gibi doğal bileşik sınıflarını öğretmek; Kromatografik ayırma tekniklerinin doğal bileşiklerinin izolasyonunda nasıl kullanılacağını anlamak; Doğal bileşik sınıflarını belirlemek için kullanılan ön tanıma testlerini öğretmek (ince tabaka ve kağıt kromatografisi).
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Özgen ÇALIŞKAN
Öğrenme Çıktıları
1Kromatografik yöntemler kullanarak doğal bileşiklerin nasıl ayrılabileceğini öğrenme.
2Sekonder metabolitlerin ön tanımlamalarını yapıp izolasyonları için yöntem tasarlayıp sunabilme.
3Doğal bileşikler konusunda güncel gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve beceriye sahip olabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Primer ve sekonder metabolitler, alkaloidler, terpenler, saponinler flavanoidler, fenolik bileşikler, antosiyoninler v.b. gibi sekonder metabolitlerin kromatografik yöntemlerle ön tanıları ve izolasyon yöntemleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Doğal Bileşiklerin tanımı. Primer ve sekonder metabolit kavramları ve sınıflandırılmaları. Sekonder metabolitlerin bitkilerdeki işlevleri ve insanlar için önemi. Doğal bileşiklerin izolasyon ve saflandırılmalarında kullanılan genel kromatografik teknikler
2Alkaloidler: Tanım, sınıflandırma, bitkilerdeki fonksiyonları, adlandırılmaları, fiziksel ve kimyasal özellikleri, alkaloidlerin nicel analizleri
3Alkaloidlerin sınıflandırılması, ön kromatografik tanıları ve izolasyon yöntemleri
4Alkaloidlerin sınıflandırılması, ön kromatografik tanıları ve izolasyon yöntemleri
5Terpenler, yapıları, sınıflandırılmaları, monoterpenler; yapıları, biyolojik Alkaloidlerin izolasyon yöntemleri aktiviteleri, seskiterpenler ve seskiterpen laktonlar; yapıları, sınıflandırılmaları ve aktiviteleri, diterpenler; yapıları, bitkilerdeki fonksiyonları, sınıflandırılmaları ve aktiviteleri
6Triterpenler, yaygın triterpen iskeletleri, bitkilerdeki fonksiyonları ve biyolojik aktiviteleri
7Saponinler ve sınıflandırılmaları, biyolojik aktiviteleri, tetraterpenler; steroidler
8Ara sınav
9Terpenlerin kromatografik yöntemlerle ön tanıları, örnek kromatogramlar, kullanılan belirteçler
10Fenolik bileşikler, tanım, bitkilerdeki işlevleri, sınıflandırma; fenoller ve fenolik asitler; yapıları, kinonlar ve yapıları
11Fenil propanoidler; sınıflandırma ve yapıları. Kumarinler; tanım, sınıflandırma, yapılar, biyolojik önemleri, lignanlar; bitkilerdeki fonksiyonları, yapıları
12Flavanoidler; yapıları, bitkilerdeki fonksiyonları, temel iskelet türleri ve sınıflandırılmaları.
13Antosiyaninler, yapıları, fenolik sınıfı tüm bileşiklerin kromatografik yöntemlerle tanıları, örnek kromatogramlar
14Flavanoid sınıfı tüm bileşiklerin kromatografik yöntemlerle tanıları, örnek kromatogramlar
15Genel tekrar
16Dönem Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren and P Wothers, "Organic Chemistry", Oxford University Press, 2000. 2. Pengelly, A., The Constituents of Medicinal Plants, CABI, 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16232
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11818
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13636
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1    5 55 4            
ÖÇ2       5  4      5    
ÖÇ3   5       4   4 5    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr