Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10420402E11809 SUPRAMOLECULER CHEMISTRY AND NANOCHEMISTRY Seçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Hidrojen bağları ve farklı moleküller arası etkileşimlerin ve uygulamaların öğrenilmesi ve bunlara ilişkin teorik bilgilerin kazanılması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Stephen T. Astley
Öğrenme Çıktıları
1. tepkimelerin sınıflandırılabilmesi
2Atomun elektron yapısının gözden geçirilmesi
3Periyodik özelliklerin ve bunların değişimlerinin öğrenilmesi
4Periyodik tablodaki benzerlik ve zıtlıkların anlaşılması
5 İyonik bağın oluşumu, kristallerin örgü enerjilerinin hesaplanabilmesi
6 İyon yarıçaplarını anlama ve bunları kristal yarıçaplarına uygulamaya çalışma.
7Metalik ve iyonik örgüleri kavrayabilme ve kristal kusurlarını yorumlayabilme
8Kovalent bağ kuramlarını yorumlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Kimya
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hidrojen bağları ve farklı moleküller arası etkileşimler, katyon, anyon ve yüksüz moleküllerin hassaslığı, katyon ve anyon sensörler, kaliksarenlerin hazırlanması, özellikleri ve uygulanmalar, siklodekstrinler, nanokimya,, katalizörlerin ve enzimler supramoleküller etkileşimler, fullerenler, nanokimya
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1tanıtım
2Genel tarihçe
3Katyon hassaslığı
4Metal seçimi
5kaliksarenler
6Anyon bağlanması
7Anyon hassaslığı
8arasınav
9Nötral bağlanma
10siklodekstirnler
11Enzimler
12Self-Assembly
13Halkasal yapılar
14Nanokimya
15fullerenler
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Core Concepts in Supramolecular Chemistry and Nanochemistry. J. W. Steed, D. R. Turner, K. J. Wallace, Wiley 2007
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Proje Sunma140
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Problem Çözümü40,52
Proje Hazırlama11212
Proje Sunma111
Makale Kritik Etme60,53
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma10110
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1 2  2    1            
ÖÇ2  2                   
ÖÇ3          5           
ÖÇ4    554               
ÖÇ5     5                
ÖÇ6 5 533                
ÖÇ75  3                  
ÖÇ8  33 5    5           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr