Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10420402E11811BASIC PRINCIPLES IN ANALYTICAL TOXICOLOGY Seçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Analitik toksikolji ile ilgili genel kavram ve ilkeler konusunda bilgilendirme sağlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Serap A. Akgür
Öğrenme Çıktıları
1Toksisite ve toksik maddeler hakkında genel bilgiyi tanımlayabilme becerisi
2Toksisitede kullanılan terminolojik tanımlar ve analitik yaklaşımlar arasında ilişki kurabilme
3Toksisiteyi etkileyen biyolojik ve kimyasal faktörler konusunda bilgi seçebilme becerisini kazanma
4Toksisitede bireysel farklılıkların önemi ve etki mekanizmalarını irdeleyebilme ve karşılaştırabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Toksisite ve toksik maddelerin tanımlanması, Toksisitede terminoloji, oksisiteyi etkileyen biyolojik ve kimyasal faktörler, Toksisitede bireysel farklılıkların önemi ve etki mekanizmaları, Bazı maddelerin toksik etkileri ve analiz yöntemleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Toksik madde ve toksisite ile ilgili tanımlamalar.
2Toksik madde ve toksisite ile ilgili sınıflandırılmalar
3Toksisiteyi etkileyen içsel ve dışsal faktörler
4Toksisite de rol alan biyolojik olaylar
5Toksisite de rol alan kimyasal olaylar
6Toksisitede bireysel farklılıklar
7Toksisitede etki mekanizmaları
8Arasınav
9Alkoller ve toksik etkileri
10Alkoller ve analitik yaklaşımlar
11Volatil maddeler ve toksik etkileri
12Volatil maddelerin analizi
13Kromatografik yöntemlerle toksik bazı maddelerin analizi
14Proje sunumu
15Proje sunumu
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Klaasen, C.D., "Casarett and Doull's Toxicology", Fifth Edition, McGraw-Hill, 2001. Haddad L.M. and Winchester J.F. 1990. Clinical Management of Poisoning and Drug Overdose, Second Edition. W.B. Saunders Company. Ellenhorn’s Medical Toxicology, Lippincott Williams ve Wilkins; 2nd edition (Jun 15 1997), “, Diagnosis and treatment of Human Poisoning”. Levine B, ed. Principles of Forensic Toxicology, AACC Pres, 2nd edition ,USA, 1999 Sample Preparation Techniques in Analytical Chemistry, Ed. Somenath Mitra, John Wiley ve Sons, 2003 Analytical Gas Chromatography, W. Jennings, E. Mittlefehldt, P. Stremple, Academic Pres, 1997
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11616
Final Sınavı11616
Derse Katılım14228
Proje Sunma11414
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma4416
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ15 5444554  444444   3 
ÖÇ25 5444554  44444 5  4 
ÖÇ34 444454    54 4    4 
ÖÇ45 54445543 44544 5  4 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr