Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10420402T11813 PETROL VE PETROKİMYA TEKNOLOJİSİ Seçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
• Petrolün oluşumu, çıkarılması ve final ürüne dönüştürülmesinde uygulanan işlemler hakkında bilgi edinmek. • Başlıca petrol ürünleri olan yakıtlar ve madeni yağlar hakkında bilgi vermek. • Petrokimyasallar için birincil hammaddelerin özellikleri ve işlenmesi hakkında bilgi vermek. • Petrokimyasalların üretimi için hidrokarbon ara ürünler (ikincil hammaddeler) hakkında bilgi vermek • Hidrokarbon dışı ara ürünlerin kullanımı ve ekstraksiyonu hakkında bilgi vermek. • Metan, etan ve yüksek parafinler, olefinler ve diolefinler, benzen, toluen ve xylene dayalı petrokimyasalların tanımlanması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Jale Yanık
Öğrenme Çıktıları
1Petrol ve rafineri proseslerine ilişkin genel bir giriş vermek.
2Petrokimya endüstrisinde ham maddeden ürüne kadar tüm kimyasal procesisi basit akış diyagramları ile açıklamak.
3Petrokimya endüstrisinde, hammadde veya ara ürünün kullanılabilir ürünlere dönüşümü için kullanılan metodları ve en uygun metodu seçebilme yetisi öğrenme.
4Türkiye ve Dünyadaki petrokimya endüstrisine bakış.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Ham petrolün çıkarılması, bileşimi, rafinasyonu, petrol ürünleri. Petrokimyasallar için ham maddeler ve ara maddeler. Metan, etilen, propilen, n-buten, benzen, toluen ve xylenden çıkarak petrokimyasalların üretimi. e Raw materials and intermediates for petrochemicals, production of petrochemicals from.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ham petrolün oluşumu, çıkarılması, bileşimine ilişkin genel bilgi
2Petrol rafinasyonu prosesleri
3Petrol rafinasyonu prosesleri
4Petrol rafinasyonu prosesleri
5Ana petrol ürünleri
6Hidrokarbon dışı ara ürünlerin ekstraksiyonu ve kullanımı.
7Sentez gazından methanol üretimi, hammadde olarak metanolün kullanımı
8Ara sınav
9Etilenin üretimi ve isolazyonu, etilenden petrokimyasalların üretimi.
10 Propilenin üretimi ve isolazyonu, propilenden petrokimyasalların üretimi.
11n-Bütenin üretimi ve isolazyonu, n-Bütenin petrokimyasalların üretimi.
12 Benzen, toluen ve xylenin izolasyonu. Benzen ve tolüenin reaksiyonları
13Benzen ve tolüenin reaksiyonları
14Petrol bazlı sentetik polimerler
15Genel tartışma
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Course Book(s): Petrol, petrol kimyası Bilsen Beşergil, Ege Üniversitesi Basımevi, 2009 ISBN 9789754837957 Chemistry of Petrochemical Processes S. Matar, L.F.Hatch, Butterworth-Heinemann, 2001 ISBN 0-88415-315-0 Helper Book(s): Related links in internet
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma31030
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)94
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1                4  4  
ÖÇ2 5  5 5   5   5       
ÖÇ3 5  5 5   5   5       
ÖÇ4   5          4       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr