Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10420402T11815 YAKIT TEKNOLOJİSİSeçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
• Öğrencilere katı, gaz ve sıvı yakıtları ve onların dönüşüm teknolojilerini tanıtmak • Öğrencilere yakıtları yanma karekteristiklerini tanıtmak • Öğrencilere alternatif enerji kaynaklarını tanıtmak. • Öğrencilere enerji sistemlerini, yöetimini ve çevresel etkilerini tanıtmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Jale Yanık
Öğrenme Çıktıları
1Başlıca yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının herbirinin teknik temellerini anlamak.
2Yakıtın yanma karekteristikleri hakkında bilgi vermek
3Katı ve sıvı yakıtlardan ikincil yakıtların üretimi hakkında bilgi vermek.
4Başlıca yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının herbirinin kaynak tükenimi ve çevresel etkisinin boyutunun bilinmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Enerji kaynaklarına giriş, Yakıtların sınıflandırılması ve özellikleri, Kömür kimyası ve teknolojisi, Katı yakıtlardan ikincil yakıtlar, Dogal gaz ve teknolojisi, Ham petrol ve rafinasyonu, Petrol ürünlerinin dönüşümü, Yakıt testleri, Yakıtların yanma karekteristikleri, Nükleer teknoloji, Yenilenebilir enerji teknolojileri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş (Sürdürülebilir enerji, enerji üretimi ve tüketimi, Enerji arzı ve uygulamalarının ulusal ve global durumu)
2Enejinin local, bölgesel ve global çevresel etkileri
3Yakıtların sınıflandırılması ve özellikleri.
4 Kömür (oluşumu/özellikleri/ sınıflandırma)
5Kömürün ısıl bozunması (Yanma/karbonizasyon)
6Temiz kömür teknolojileri
7Kömürün gazlaştırılması
8Yariyil Sinavi
9 Petrol ve dogal gaz (çıkarılması, özellikleri, işlenmesi)
10Ham petrolün işlenmesi
11 Hidrojen Teknolojisi
12 Biyoyakıtlar (biyoetano, biyodizel)
13Sentetik yakıtlar (metanol, yüksek alkoller, olefinler,)
14Nükleer enerji
15Proje sunumu
16Final Sinavi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma31030
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)94
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1          5         5 
ÖÇ2 4        4 4         
ÖÇ3            4         
ÖÇ4   54      5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr