Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10420402E11492 STRATEGY IN ORGANIC SYNTHESIS Seçmeli486
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler; bir organik molekülün sentezlenmesi konusunda uygun başlangıç maddelerinden çıkarak ve gerekli reaktifleri kullanarak organik kimya I,II ve III dersinde ögrendiği reaksiyonları ve mekanizmaları uygularak gerçekleştirme konusunda bilgilendirilmektedir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Demet Astley
Öğrenme Çıktıları
11. Sentezlenecek bir organik molekülü analiz etme.
22. Organik moleküldeki fonkiyonel grupları tanımlama
33. Bilinen reaksiyon mekanizmalarını kullanmak
44. Uygun başlangıç maddeleri ve reaktifleri kullanarak sentezi gerçekleştirmek
55. başarısızlık durumunda sentez planını değiştirebilme bilgisine sahip olma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Organik Kimya I,II,III dersinde ögrenilen kimya bilgileriyle organik bileşiklerin sentezi...
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sentezlenecek organik bileşiklerin analizini yapılması
2Aromatik bileşiklerin sentezi
3C-X bileşiklerinin analizi,amin sentezi,koruyucu gruplar
4Alkol, karbonil bileşigi ,alken ve alkin fonksiyonel gruplu bileşiklerin sentezi
5Diels alder reaksiyonlarının uygulanması
61,1 difonksiyonel bileşiklerin analizi, sentezi ve uygulamaları.
71,2 difonksiyonel bileşiklerin analizi, sentezi ve uygulamaları
81,3 difonksiyonel bileşiklerin analizi ,sentezi ve uygulamaları
9Arasınav
101,4 difonksiyonel bileşiklerin analizi, sentezi ve uygulamaları
111,5 difonksiyonel bileşiklerin analizi, sentezi ve uygulamaları.Michael katılması,robinson annelation
12Alifatik nitro bileşikleri içeren bileşiklerin sentezi
13Radical reaksiyonlarla sentez
141,6 difonksiyonel bileşiklerin analizi, sentezi ve uygulamaları
15Sentezlerde ketenlerin kullanımı
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. Warren S.(1987)Organic Synthesis, the disconnection approach,John Wiley and sons. YARDIMCI KİTAPLAR: 1.Warren S.(1985), Workbook for organic seynthesis, the disconnectipn approach, John Wiley and sons.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Laboratuvar14342
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)190
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ154555        5    4  5
ÖÇ2454  355 5  4   5 5 4 
ÖÇ34 54      45 4 3 4    
ÖÇ4534  3               5
ÖÇ54453           4 44 4 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr