Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10420402E11494ENVIRONMENTAL CHEMISTRY Seçmeli486
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çevre bilincini artırmak, kirletici maddelerin çevrede tepkime ve davranışlarını öğretmek, çevrede kirleticilerin kaynakları, kirlenmeye karşı alınabilecek önlemler, arıtım yöntemleri ve çevre analizleri üzerine bilgi vermek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Nur Aksuner
Öğrenme Çıktıları
1Çevrenin önemi ve korunması gerekliliğini kavrama.
2Hava kirliliği, su kirliliği ve toprak kirliliğinin, nedenlerini anlamak.
3Kirletici maddelerin davranışları üzerine bilgi edinmek.
4Çevre kirlililğinin global etkilerini anlamak.
5Hava, su ve toprak kirliliğine karşı önlemleri öğrenmek.
6Bu kirliliklerin tayinlerini yapabilmek
7Atık suları ve kirletilmiş toprakları arıtma becerisini kazandırmak.
8Analitik tayin sonuçlarının yasalara uygunluğunu değerlendirmek ve rapor yazmasını öğrenmek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çevre Kimyasına Giriş, Hava Kirliliği , Hava Kirliliğinin Küresel Etkileri, Hava Kirliliğine Karşı Alınabilecek Önlemler, Hava Kirliliği Analizleri. Su Kirliliği, Atık Suların Arıtımı ,içme suyu hazırlama.Toprak Kirliliği, Su ve Toprak Kirliliği Analizleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çevre Kimyasına Giriş Tanımlar Dünyada ve Türkiye’de yasal mevzuat, Kirletici Kaynaklar Atmosferin bölümleri ve yapısı Yaşanmış çevre sorunlarından örnekler
2Hava Kirliliği Hava ve kirletici maddeler Hava kirliliği kaynakları Kirleticilerin atmosferde taşınımları Olgu inceleme
3Kirletici gaz ve tozların atmosferin alt bölümlerinde davranışları ve kimyasal tepkimeleri.Kimyasal tepkime örnekleri
4Hava Kirliliğinin Küresel Etkileri Asit yağmurları Olgu inceleme
5Sera etkisi Stratosferde Ozon tabakasının bozulması Power Point sunumlar
6Hava Kirliliğine Karşı Alınabilecek ÖnlemlerUygulama örnekleri
7Hava Kirliliği AnalizleriHava analizlerinde temel kavramlar ve yasal yönler
8ARA SINAV
9Su Kirliliği Suların sınıflandırılması Kirletici maddelerin toprak ve suda taşınmaları Türkiye’de yaşanmış su kirliliği sorunları
10 Su ve toprağı kirleten kimyasal maddeler, Radyoaktivite kirliliği Power point sunumlar
11Atık Suların Arıtımı Arıtma örnekleri
12Atık Suların Arıtımı ve Toprak KirliliğiToprak kirliliği üzerine olgu inceleme
13Su ve Toprak Kirliliği AnalizleriSu ve toprak analizlerinde önemli noktalar
14Su ve Toprak Kirliliği AnalizleriAnalizlerin dayandığı tepkimeler
15Su ve Toprak Kirliliği AnalizleriOlgu inceleme
16Yarı yıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. S.E.Manahan. Environmental Science and Technology, Lewis Pub.,Boca Raton,1997. 2.R.E.Hester,ed.,Understanding Our Environment. The Royal Society of Chemistry, London 1986. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. I Williams, Environmental Chemistry,Wiley,Chichester, 2001. 2. J.N Jensen,A Proplem Solving Approach to Aquatic Chemistry, Wiley, USA,2003.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Problem Çözümü14114
Deney14342
Rapor Hazırlama14114
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1   4          4 4     
ÖÇ2  55 5  4   5         
ÖÇ3 4   5      4         
ÖÇ45 4         4 5       
ÖÇ5 555 5    4   5  4  5 
ÖÇ6 4 455555    4        
ÖÇ74      45  44   4 4 5 
ÖÇ8555  55  5 4  5  55 5 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr