Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10420402E11498 HYPHENATED CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES Seçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Eşleşmiş kromatografik analiz yöntemlerinin temel çalışma ilkesini tanıtmak ve uygulamaları hakkında bilgi vermek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Hasan Ertaş
Öğrenme Çıktıları
1Kromatografik analiz yöntemlerini tanımlayabilme becerisi
2Kromatografik analiz yönteminin temel ilkesi ile tüm bileşenlerinin işleyişi arasında ilişki kurabilme
3Analiz amacına uygun cihaz bileşenlerini (kolon, dedektör, enjektör vb) seçebilme becerisini kazanma
4Eşleşmiş kromatografik yöntemlerin örnek türüne göre saptanması becerisini kazanma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kromatografik analiz tekniklerinin sınıflandırılması ve sıvı ve gaz kromatografi yöntemlerinin özel amaca yönelik olarak farklı teknikleri eşleştirilmesi ve analitik uygulamaları hakkında bilgi verilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kromatografik ayırmaların temel ilkesi, kromatografik yöntemlerin hareketli faza göre sınıflandırılması.
2Gaz kromatografisinde temel tanımlar
3Gaz kromatografisinde kullanılan kolonlar
4Enjektör türleri
5Gaz kromatografik dedektörler ve birbirine göre üstünlükleri
6Gaz kromatografisinin uygulama alanları
7Gaz kromatografisinin kütle dedektörü ile eşleştirilmesi ve uygulamaları
8Arasınav
9Sıvı kromatografisinde temel tanımlar
10Sıvı kromatografisinde kullanılan kolonlar
11Hareketli ve durgun faz olarak kullanılan çözücülerin fizikokimyasal özellikleri
12Sıvı kromatografik dedektörler ve birbirine göre üstünlükleri
13Sıvı kromatografisinin uygulama alanları
14Sıvı kromatografisinin kütle dedektörü ile eşleştirilmesi ve uygulamaları
15Gaz ve sıvı kromatografik uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar ve giderme yöntemleri
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI ve YARDIMCI KİTAPLAR: Modern Analytical Chemistry, David Harvey, Mc Graw Hill, 2000 Analytical Gas Chromatography, W. Jennings, E. Mittlefehldt, P. Stremple, Academic Pres, 1997 Basic GC, H.M. McNair, J.M. Miller, John Wiley &Sons, 1998
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11616
Final Sınavı11616
Derse Katılım14228
Proje Sunma11414
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma4416
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ15 5444554  444444   3 
ÖÇ25 5444554  44444 5  4 
ÖÇ34 444454    54 4    4 
ÖÇ45 54445543 44544 5  4 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr