Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10420402E11800ORGANIC POLYMERS AND APPLICATIONS Seçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Polimerleşme mekanizmalarını, ve tekniklerini kavrama;Poliolefinler, poliamitler ve poliesterler gibi kullanımda çok büyük yer bulan polimerlerin sentezlerini ve bu polimerlerde yapılacak modifikasyonların polimerlerin özelliklerindeki değişimlerini kavrama
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Tamer KARAYILDIRIM
Öğrenme Çıktıları
1Polimerde istenilen özelliklere göre modifikasyonları planlayıp yapabilme.
2Polimerizasyon sırasında karşılaşılabilecek problemleri tahmin edip önlemler alabilme.
3Polimer sektöründeki gelişmeleri takip edip üretim prosesini bu gelişmeler doğrultusunda güncelleyebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Polimerleşme mekanizmalar ve teknikleri, polietilen, polipropilen, polistiren, polivinil klorür, poliakrilatlar, poliamitler, poliesterler, polikarbonatlar ve poliüretanların sentezleri, modifikasyonları ve elde edilen polimerlerin kullanım alanları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Polimerler hakkında temel kavramlar ve polimer kimyasına giriş
2Polimerleşme tepkimeleri
3Polimerin stereokimyası ve ısıl davranışları
4Polimerizasyon teknikleri
5Poliolefinlerin sentezleri ve modifikasyonları
6Poliolefinlerin ve polistirenin sentezi ve modifikasyonları
7Polivinil klorürün sentezi ve modifikasyonu
8Ara sınav
9Akrilik polimerlerin sentezleri ve modifikasyonları
10Poliamitlerin sentezleri ve modifikasyonları
11Poliimitlerin ve poliesterlerin sentezleri ve modifikasyonları
12Poliesterlerin sentezleri ve modifikasyonları
13Poliüretanların sentezleri ve modifikasyonları
14Fenol formaldehit polimerlerinin sentezleri ve modifikasyonları
15Selüloz ve ilgili polimerler
16Dönem sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: 1. Keith John SAUNDERS, Organic Polymer Chemistry, Chapman and Hall, 0412275708, New York Yardımcı Kitaplar: 1. Mehmet SAÇAK, Polimer Kimyası, Gazi Kitapevi, 9758640275, Ankara, 2004 2. Bilsen BESERGİL, Polimer Kimyası, Gazi Kitabevi, 9758640356, Ankara, 2003
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16232
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11818
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13636
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1    4    3      5   4 
ÖÇ2  4   4 5   4 5   4  3
ÖÇ3    5  4  4     4     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr