Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10420402E11804 ELECTROCHEMISTRY APPLICATIONS IN TECHNOLOGY Seçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Elektrokimya fiziko ve analitik kimyanın temel bileşenlerinden biri olarak, bilim ve teknolojide önemli bir rol oynar. Bu kursun amacı sanayide elektrokimya uygulamaları hakkında bilgi vermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Zekerya Dursun; Prof. Dr. F. Nil Ertaş
Öğrenme Çıktıları
1Elektrokimyasal cihazların bileşenlerini tanıma becerisi
2Temel elektrokimya bilgisinin sanayi uygulamalarında kullanımı arasında ilişki kurabilme
3Özel yüzey analizi için uygun cihaz seçebilme becerisini kazanma
4Sanayide kullanılan elektrokimyasal sentez yöntemlerinin üstünlüklerini ve sınırlamalarını irdeleyebilme ve karşılaştırabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Elektrokimyanın temel ilkeleri ve sanayi uygulamaları hakkında bilgi verilmektedir. Sanayi girdisi olan temel kimyasalların üretiminde ve saflandırılmasında elektrokimyasal işlemlerin kullanımları hakkında bilgi verilmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Elektrokimyanın temel ilkeleri
2Elektrokimyanın termodinamik özelliklerle ilişkisi
3Çift katman oluşumu ve kapasite
4Galvanik piller ve aktivasyon potansiyeli
5Elektrolitik piller ve hücre tasarımı
6Elektrokimyanın endüstriyel uygulamaları
7Yakıt pilleri
8Arasınav
9Elektrokataliz
10Elektroforez ve elektrodiyaliz
11Elektroorganik sentez ve elektropolimerizasyon
12Korozyon ve Tafel eşitlikleri
13Elektrot morfolojisi ve karakterizasyonu
14Prob ve elektron mikroskobu ile tarama teknikleri
15Proje sunumu
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Electrochemistry, C.H. Hamann, A. Hamnett, W. Vielstich, Wiley-VCH, 1997
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11616
Final Sınavı11616
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama11414
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma4416
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ153     5    4    4  4 
ÖÇ244 5   4    4 4  4  4 
ÖÇ353     5    4    5  4 
ÖÇ444 4   5    4 4  5  5 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr