Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404003192012NUCLEAR CHEMISTRY ISeçmeli356
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere nükleer olaylar ve radyoaktif maddelerin doğal yapısı hakkında bilgi vermektir. Bu dersin en önemli kesimi deneysel çalışmadır. Öğrenciler nükleer kimya laboratuvarında kimi doğal ve yapay radyoaktif maddeler ile denemeler yapmakta ve farklı türde nükleer radyasyonların özelliklerini incelemektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Yeliz YILDIRIM
Öğrenme Çıktıları
1Radyoaktif maddelerle çalışma ilkelerini öğrenmek ve becerilerini kazanmak,
2Radyoaktif maddelerle çalışmalarda yarı-ömür kavramının çalışmalara etkisini anlamak,
3Sağlık fşizği ilkelerini kavramak,
4Nükleer radyasyon türlerinin özellikleri arasındaki farkı gözlemlemek
5Doğal radyoaktif maddelerin varlığını kavramak
6Doğal ortam aktivitesini fark etmek,
7Radyasyon sayım sistemlerini tanımak,
8Radyasyon detektörlerinin farklılığını gözlemek,
9Radyoaktif madde üretimini anlamak,
10Nükleer Tıp uygulamaları hakkında deneyim sahibi olmak.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Dersin öğrencileri, Temel Nükleer Kimyayı almış olan öğrencilerdir
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Atomun çekirdek yapısı, nükleonlar ve onları birarada tutan kuvvetler, çekirdek modelleri, çekirdeklerin kararlılığı, radyoaktivitenin tarihçesi, radyoaktif bozunma ve ilgili eşitlikler, yarılanma ömrü kavramı ve hesaplanması, radyoaktivite ölçümünde kullanılan yöntemler ve birimler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Atomun çekirdek yapısı K-40 ve yapay gübrelerdeki doğal aktivite sayımları
2Nükleonları birarada tutan kuvvetler Th-232’nin yarı-ömrü
3Çekirdek modelleri Zn-65’in gama ışınları spektrumu
4Çekirdeklerin kararlılık bölgesiGama ışınlarının soğurulması
5Radyoaktivitenin tarihçesiBeta ışınlarının maksimum enerjisi ve G:.M. dedektör verimi
6Radyoaktif bozunma bağıntıları Tc-99m jeneratörü ve yarı-ömrü
7Arasınav
8Yarı-ömür kavramının irdelenmesi Ra-Be jeneratöründe Mn-56 üretimi ve yarı-ömrü
9Bozunma dengeleri I-131 ile işaretli bileşiklerin TLC analizleri
10Radyoaktivite birimleri İki radyoaktif madde karışımı ve aktivite değişimi
11Radyasyonların ölçüm yöntemleri Nükleer Tıp’ta kullanılan radyoaktif maddeler
12Radyasyon sayım sistemleriDeney raporlarının incelenmesi
13Radyasyon dedektörleriDeney raporlarının incelenmesi
14Nükleer Tıpta kullanılan sayım ve ölçüm sistemleriGenel bilgi yoklaması
15Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
A.Vertes, I.Kiss, “Nuclear Chemistry” Elsevier, (1987) H.J.Arnikar,”Essentials of Nuclear Chemistry” John Wiley&Sons, (1987) G.R.Choppin, J.Rydberg, “Nuclear Chemistry Theory and Applications” Pergamon Pres, (1980)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Laboratuvar10330
Problem Çözümü339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma16060
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)175
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ13                     
ÖÇ2                      
ÖÇ3                      
ÖÇ4                      
ÖÇ5                      
ÖÇ6                      
ÖÇ7                      
ÖÇ8                      
ÖÇ9                      
ÖÇ10                      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr