Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404003762012NUCLEAR CHEMISTRY II Seçmeli363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Nükleer Kimya I dersinin amacı ile aynıdır. Bu dersin temel hedefi nükleer enerji üretiminin temel ilkeleri ve insanların yaşam standardını yükseltmede kullanımı üzerinde durmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Yeliz YILDIRIM
Öğrenme Çıktıları
1Nükleer radyasyonların madde ile etkileşmesinde etkili olan olayların kavranması,
2Radyasyondan soğurulan enerjinin irdelenmesi ve radyasyon doz birimlerinin anlaşılması,
3Yapay elementlerin ve Uranyumötesi elementlerin üretyim yollarının anlaşılması,
4Fisyon ve Füzyon reaksiyonların iyice anlaşılması
5Fisyon ve Füzyon olaylarının enerji üretiminde kullanılma potansiyelinin kavranması,
6Nükleer reaktörlerin çalışma ilkelerinin anlaşılması
7Nükleer reaktör türlerinin anlaşılması
8Nükleer yakıt kavramının incelenmesi,
9Uranyum-235 zenginleştirilmesi teknolojisinin öneminin kavranması,
10Toryuma dayalı nükleer yakıt teknolojisive gelecek açısından öneminin anlaşılması.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Dersin öğrencileri, Temel Nükleer Kimyayı almış olan öğrencilerdir
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Radyasyon kimyası, Radyasyon doz birimleri, Uranyumötesi elementler, Nükleer tepkimeler, Fisyon ve füzyon, Nükleer enerji üretim yöntemleri, Nükleer reaktör türleri ve kullanım ilkeleri, Nükleer yakıt teknolojisi, Uranyum ve Toryumun önemi, Toryum esaslı nükleer yakıtlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Nükleer radyasyonların madde üzerinde etkileri
2Radyasyon Kimyasının ana ilkeleri
3Radyasyon doz birimleri
4Fiziksel ve Kimyasal dozimetreler
5Uranyumötesi elementler
6Fisyon ve Füzyon reaksiyonları
7Arasınav
8Nükleer enerji üretiminin ana ilkeleri
9Nükleer reaktörlerin çalışma ilkeleri
10Nükleer reaktöre türleri
11Nükleer yakıt teknoloji
12İzotop zenginleştirme teknikleri
13Uranyum ve Toryumun önemi
14Toryuma dayalı nükleer yakıt teknolojisi
15Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
A.Vertes, I.Kiss, “Nuclear Chemistry” Elsevier, (1987) H.J.Arnikar,”Essentials of Nuclear Chemistry” John Wiley&Sons, (1987) G.R.Choppin, J.Rydberg, “Nuclear Chemistry Theory and Applications” Pergamon Pres, (1980)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)97
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ15                     
ÖÇ2                      
ÖÇ3                      
ÖÇ4                      
ÖÇ5                      
ÖÇ6                      
ÖÇ7                      
ÖÇ8                      
ÖÇ9                      
ÖÇ10                      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr