Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404004512012NOBLE METALSSeçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Soygazların tepkime yatkınlığının olmayışı başka amaçlar için kullanım avantajlarına sahip olmasını sağlamaktadır. Yakın zamanlara kadar soygazların kimyasal bağ oluşturabileceği bilinmemekteydi. Grup içerisinde bazı soygaz atomlarının tepkime vermesi bazılarının ise tepkime vermemesi hayli düşündürücüdür. Bu nedenle soygazların özelliliklerinin araştırılması ve incelenmesi amaçlanmaktadır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr Sevil İrişli, Prof. Dr. Hayati Türkmen, Assoc. Prof. Dr. Süleyman Gülcemal
Öğrenme Çıktıları
1Soy metalleri Tanıyabilme
2Periyodik cetveldeki kimi farklılıkların belirlenmesini ayırtedebilme
3Soygazların zayıf bağlı bileşikler oluşturmasını anlayabilme
4Soygazların zayıf bağlı bileşiklerinin spektroskopi ile tayini anlayabilme
5Soygaz içeren türleri tanıyabilme
6Soygazların kimyasal bileşikleri ve tarihçesini kavrayabilme
7Ksenonun ikili florur bileşiklerinin Sentezini ve kararlılıklarını ayırtedebilme
8Ksenonun oksit florürleri ve oksit bileşiklerini tanıyabilme
9Ksenonun komplekslerinin kararlıkları ve geometrilerini anlayabilme
10Ksenonun bileşiklerinin tehlikeleri çevresel ve insanlığı üzerine etkilerini kavrayabilme
11Metalik istiflenmeler ve diğer ksenon bileşiklerinin geometrilerini ilişkilendirebilme
12Kristal örgülerin oluşumlarını anlayabilme
13Kristal örgülerdeki düzensizlikleri anlayabilme
14Kristal kusurları açıklayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Kimya
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Soy metallerin Tanıtılması Periyodik cetveldeki kimi farklılıkların belirlenmesi Soy gazların zayıf bağlı bileşikleri Soy gazların zayıf bağlı bileşiklerinin spektroskopi ile tayini Soygaz içeren türler Soygazların kimyasal bileşikleri ve tarihçesi Ksenonun ikili florur bileşikleri Sentezi ve kararlılıkları Ksenonun oksit florürleri ve oksit bileşikleri Ksenonun kompleksleri Kararlıkları ve geometrileri Ksenonun bileşiklerinin tehlikeleri Çevresel ve insanlığı üzerine etkileri Ksenonun klorürleri ve diğer ksenon bileşikleri Deney koşulları ve oluşturma güçlükleri Metalik istiflenmeler ve diğer ksenon bileşikleri Kristal örgülerin oluşumları Oluşumu belirleyen parametreler Kristal örgülerdeki düzensizlikler Kristal kusurları Tartışma ve değerlendirme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Soy metallerin Tanıtılması Periyodik cetveldeki kimi farklılıkların belirlenmesi
2Soy gazların zayıf bağlı bileşikleri Soy gazların zayıf bağlı bileşiklerinin spektroskopi ile tayini
3Soygaz içeren türler
4Soygazların kimyasal bileşikleri ve tarihçesi
5Ksenonun ikili florur bileşikleri Sentezi ve kararlılıkları
6Ksenonun ikili florur bileşikleri Sentezi ve kararlılıkları
7Ksenonun kompleksleri Kararlıkları ve geometrileri
8Arasınav
9Ksenonun bileşiklerinin tehlikeleri Çevresel ve insanlığı üzerine etkileri
10Ksenonun klorürleri ve diğer ksenon bileşikleri Deney koşulları ve oluşturma güçlükleri
11Metalik istiflenmeler ve diğer ksenon bileşikleri
12Kristal örgülerin oluşumları Oluşumu belirleyen parametreler
13Kristal örgülerdeki düzensizlikler
14 Kristal kusurları
15Tartışma ve değerlendirme
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) F. A. Cotton, G. Wilkinson, Advanced Inorganic Chemistry- Wiley-New York(1988) 2) R. B. King(ed) Encyclopedia of Inorganic Chemistry- Wiley-New York(1994) 3) A. F. Wells Structural Inorganic chemistry Oxford University Press(1984)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama2612
Rapor Sunma122
Makale Kritik Etme2510
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma339
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1                      
ÖÇ2                      
ÖÇ3                      
ÖÇ4                      
ÖÇ5                      
ÖÇ63                     
ÖÇ7                      
ÖÇ8                      
ÖÇ9                      
ÖÇ10                      
ÖÇ11                      
ÖÇ12                      
ÖÇ13                      
ÖÇ14                      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr