Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404004662012MATERIAL SCIENCE Seçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Malzeme Biliminin temel ilkeleri, önemi, teknolojideki yerini, Malzemelerin çeşitliliğini ve mekanik özellikleri, Geleceğim malzemeleri ile Malzeme ve teknoloji ilişkisi kavramak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Rasim İPEK
Öğrenme Çıktıları
1Malzemelerin yapılarını tanımlayabilmeli ve yapılarına göre sınıflandırmasını yapabilmeli
2Atomik düzen ve düzen kusurlarını kavrayabilmeli. Bu yapı ve kusurların (dislokasyonların) deformasyon ve difüzyon ilişkisini anlayabilmeli
3Mekanik özellikleri malzeme secimi için önemini anlar. Çekme testini, önemini ve temel mekanik kavramalı
4Faz, alaşım ve denge diyagramı kavramlarını öğrenmeli
5Tane oluşumunu, tane sınırı ve tane büyüklüğünü etkileyen değişkenleri öğrenmeli, Tane büyüklüğü, dislokasyon ve Kristal yapının mekanik özelliklere ve geliştirilmesine olan etkisini kavramalı
6Isı malzemenin yapısının etkilediğini ve bunun mekanik özelliklere etkisi anlamalı
7Belli başlı malzemelerini(çelik, dökme demir, alüminyum, magnezyum vs..) teknolojik uygulamaları için önemini kavramalı
8Polimer, seramik ve kompozitin teknolojik uygulamaları için önemini kavramalı.
9Teknolojinin beklentileri için, malzemenin hafifliğin, şekil vermenin (plastik) ve dayanımın ve bu özelliklerin geliştirilmesinin önemini bilmeli
10Geleceğin malzemeleri ve teknolojinin beklentileri arasındaki ilişkiyi kurabilir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Metal, seramik, plastik ve kompozit malzemelerini özelliklerine göre tanımlanması, yapıları ile mekanik özellikleri arasında ilişkinin kurulması, temel şekil verme yöntemlerinin ile malzemenin yapısal özellikleri arasındaki ilişkinin kurulması, alaşım ve alaşım denge diyagramın kavranması, malzeme özelliklerin geliştirilmesinin ilkelerinin öğrenilmesi ve modern malzeme ve tekniklerin tartışılması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Genel Malzeme Bilimi Giriş Malzeme-Teknoloji ilişkisi Tartışma
2İç Yapı Atomik bağ, Kristal Yapılar ve Kristal kusurları Atom Düzenleri,
3Alaşım ve Denge diyagramı Alaşım tanımı Demir karbon Alaşımları Alotropi Demir karbon denge diyagram
4Malzemelerin Şekil Değiştirmesi Elastik Şekil Değiştirme Şekil Değiştirme mikro yapı ilişkileri Plastik Şekil Değiştirme Elastik-plastik Şekil Değiştirme Tartışma
5Malzemelerin Mekanik özellikleri Çekme Diyagramı Elastiklik Modülü Akma, Çekme kopma Gerilemesi Tokluk, Karşılaştırmalar Tartışma
6Mühendislik Malzemeleri Çelik ve Dökme Demirler
7Demir Dışı Metaller (Al, Mg )
8Arasinav
9Plastikler
10Seramikler
11Kompozitler
12Endüstriyel Kompozit Uygulamalar
13Üretim Yöntemleri
14İleri malzeme ve teknikleri
15Özet, Değerlendirme ve Tartışma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
CALLISTER, Jr.W. D.: “Material Science and Engineering”, John Willey and Sons Inc., New York, 2003. Malzeme The properties of Engineering Materials, Edward Arnold, 1995, Principles of Materials Science and Engineering, William F. Smith, 1990 Anderson J.C. Leaver K.D. Rawlings R.D. Alexsander J.M. “Materials Science “ 1989 Berkshire/UK. Practical Metallurgy and Materials of Industry, John NEELY, John Willey and Sons Inc 1988 Ahmet ARAN “Malzeme Bilgisi Ders notları” İTÜ. ttp://www2.isikun.edu.tr/personel/ahmet.aran/ Ipek R “Ders notları, ppt.” EGE 2008-2010
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Uygulama/Pratik122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)92
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ13                     
ÖÇ23                     
ÖÇ33                     
ÖÇ42                     
ÖÇ53                     
ÖÇ62                     
ÖÇ73                     
ÖÇ82                     
ÖÇ92                     
ÖÇ102                     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr