Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404003972012ELECTROCHEMISTRYSeçmeli353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Bu dersin amacı elektrokimyanın temel kavram ve prensiplerini öğretmek, elektrokimyasal yöntemlerin dayandığı, elektrolitik çözeltilerde geçerli olan kanunları, etkileşimleri ve ölçümleri açıklamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. F. Nil Ertaş, Prof. Dr. Zekerya Dursun
Öğrenme Çıktıları
1Elektrokimyanın temel kavram ve prensiplerini kavrayabilme ve tartışabilme
2Elektrokimya konularında düşünme ve soru sorma yeteneği kazanabilme.
3Elektrokimya problemlerini tanıyabilme, çözebilme ve yorumlayabilme
4Çözeltideki iyon-çözgen, iyon-iyon arası etkileşimleri kavrayabilme
5Metal fazı ile çözelti fazı arasındaki etkileşimleri kavrayabilme
6Elektrokimyasal uygulamalar için gerekli olan yasaları, etkileşimleri ve ölçümleri ilişkilendirebilme
7Elektrokimyanın günlük hayattaki yerini ve uygulamalarını öğrenebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Elektrokimyanın önemi ve kapsamı, Elektrolitik çözeltiler ve özellikleri Elektriksel iletkenlik ve kütle taşınımı, Arafazlar ve özellikleri, Elektrokimyasal piller ve elektroliz, Analitik ve endüstriyel uygulamalar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Elektrokimya Tarihi, Elekronötrallik
2Ara yüzeylerdeki potansiyel farklanması, Elektrot Prosesleri
3Yarı Piller, Galvanik Piller
4Pil içinde yükün taşınması, Değme Potansiyeli
5Elektrot türleri ve Elektrot Tepkimleri
6Metllaerin Etkinlikleri, Standart Pil Potansiyelleri
7Elektrokimya-Termodinamik Arasındaki İlişki
8Arasınav
9Nernst Eşitliği, Aktiflik Katsayıları
10Elektrokimyasal Enerji Depolama ve Dönüşüm Sistemleri
11 Birincil ve İkincil Batariler
12Yakıt Pilleri
13Elektrokimyasal Korozyon ve Korozyonun Kontrolü
14Elektrolit Piller ve Elektrolitler
15Elektrokimyanın endüstriyel uygulamaları
16Yarı Yıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Elektrokimya, M. Ayhan Zeren, Birsen Yayınevi, İstanbul, 1999 YARDIMCI KİTAPLAR: Fundamentals of Electrochemistry, 2nd Ed., V. S. Bagotsky. John Wiley  Sons, Inc., New Jersey, 2006 Modern Electrochemistr, 2nd Ed. J.O.M. Bockris, A.K.N. Reddy, Plenum NY, 1971
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Problem Çözümü166
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma326
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11616
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12828
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)88
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ15                     
ÖÇ24                     
ÖÇ3                      
ÖÇ43                     
ÖÇ55                     
ÖÇ64                     
ÖÇ7                      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr