Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404007102012BIOORGANIC CHEMISTRYSeçmeli363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Biyoorganik Moleküller, Önemleri, Özellikleri, Tepkimeleri ve Biyolojik Sistemlerdeki Yeri,
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Demet ASTLEY , Assoc. Prof. Dr. Yeşim Gül SALMAN, Assoc. Prof. Dr. Nazlı SARIKAHYA, Assoc. Prof. Dr. Derya GÜLCEMAL
Öğrenme Çıktıları
1Biyoorganik moleküllerin organik kimyadaki önemini öğrenme, içerdikleri fonksiyonel gruplara göre olası tepkimelerini irdeleyebilme becerisi,
2İlgili tepkimelerin sulu ve susuz ortamlardaki davranışlarını tartışabilme becerisi,
3Biyoorganik moleküller hakkında detaylı bilgi birikimi edinmek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Biyoorganik moleküllerin (carbohydrates, nucleic acids, lipids, amino acids, peptids and proteins) yapısal özellikleri,- Sulu ve susuz ortamda kimyasal davranışları temel kimyasal tepkimeleri, uygulama alanları ve sentezleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Biyoorganik Kimya Nedir? Önemi ve Diğer Bilim Dalları ile Bağlantısı, Biyoorganik Moleküller Hangileridir?
2Biyoorganik moleküllerin yapısal özellikleri, sulu ve susuz ortamlarda kimyasal davranışları nasıldır?
3Karbonhidratlar ve Monosakkaritlerin Adlandırılmaları, Yapıları, Stereokimyası ve Konfigürasyonu, Canlı sistemlerdeki önemi
4Monosakkaritlerin Tepkimeleri sulu, asidik, bazik ortamda, metabolizmadaki tepkimeleri, türevleri glikozitleşme, çeşitli (indirgenme, yükseltgenme, Klani-Fischer sentezi, vs), Mutarotasyon
5Disakkarit ve Polisakkaritler Sialik Asit Çeşitleri ve Önemi Muarmik ve N-asetil-muramik asit
6Nükleik Asitler, Nükleotitler, Yapıları, Stereokimyası ve Protein Sentezindeki Önemi
7ARA SINAV
8Nükleik Asitlerin Alkilleme Reaktifleriyle Tepkimeleri ve Sonuçları, Biyolojik Sistemlerde Hidrojen Bağlarının Rolü
9Proteinlerin Önemi, Stereokimyası ve Tipik Sulu Titrasyon Tepkimeleri
10Peptidler, Önemi, Stereokimyası ve Tepkimeleri
11Yağlar, Lipidler, Fosfolipidler, Önemleri, Stereokimyası ve Tepkimeleri
12Steroidler ve Vitaminler, Önemi, Stereokimyası ve Tepkimeleri
13Aminoasitler, Önemi, Stereokimyası ve Tepkimeleri Glukomimetikler ve Önemleri
14Enzimlerin Önemi ve Makromoleküllere Etkisi
15Bioorganik Moleküllerin İzolasyonları, Karakterizasyonları ve Kullanım Alanları
16final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Course Book(s): Mathews, Van Holde, Ahern, “Biochemistry” Wesley Longman (1999) Helper Book(s): Solomons, T.W.G. “Organic Chemistry” John Wiley ve Sons (1996)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)87
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1                      
ÖÇ2                      
ÖÇ3                      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr