Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404003042016INTRODUCTION TO STATICAL THERMODYNAMICSSeçmeli353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; makroskopik termodinamik özelliklerin istatistiksel mekanik kuralları yardımı ile atomik ve moleküler özellikler cinsinden tanımlanabileceğinin öğrencilere öğretilip kavratılabilmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Armağan KINAL
Öğrenme Çıktıları
1İstatistiksel termodinamiğin temel kavramlarını ve önemini kavrayabilme
2Makroskopik termodinamik özelliklerin atomik ve moleküler özelliklere bağımlılığını anlayabilme
3Kimyasal olayları moleküler seviyede algılayabilme ve açıklayabilme yetisi kazanabilme
4Moleküler özellikler yardımı ile termodinamik parametreleri hesaplayabilme yetisi kazanabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kanonik Topluluk ve kanonik dağılım fonksiyonu, Etkileşmeyen tanecikler içeren bir sistemin kanonik dağılım fonksiyonu, Saf ideal bir gaz için kanonik dağılım fonksiyonu, Etkileşmeyen moleküllerin için Boltzmann dağılımı kanunu, İdeal mono-atomik ve diatomik gazların istatistiksel termodinamiği, İdeal Çok Atomlu Gazların İstatistiksel Termodinamiği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kanonik Topluluk ve kanonik dağılım fonksiyonu
2Kanonik Topluluk ve kanonik dağılım fonksiyonu
3Etkileşmeyen tanecikler içeren bir sistemin kanonik dağılım fonksiyonu
4Saf ideal bir gaz için kanonik dağılım fonksiyonu
5Saf ideal bir gaz için kanonik dağılım fonksiyonu
6Etkileşmeyen moleküllerin için Boltzmann dağılımı kanunu
7Etkileşmeyen moleküllerin için Boltzmann dağılımı kanunu
8Arasınav
9İdeal mono-atomik ve diatomik gazların istatistiksel termodinamiği
10Öteleme ve dönme dağılım fonksiyonu
11Titreşim ve elektronik dağılım fonksiyonu
12İdeal mono-atomik ve diatomik gazların Termodinamik parametreleri
13İdeal mono-atomik ve diatomik gazların Termodinamik parametreleri
14İdeal Çok Atomlu Gazların İstatistiksel Termodinamiği
15İdeal Çok Atomlu Gazların İstatistiksel Termodinamiği
16Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
I.N. Levine, “Physcial Chemistry”, Sixth Ed., The McGraw-Hill Companies (2009) YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Physical Chemistry, P.W. ATKINS, , Sixth Ed., Oxford Unv. Press,USA, 1998.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)92
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ155 3 4         4      
ÖÇ2    4          4      
ÖÇ3  4           4       
ÖÇ4      4 33            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr