Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404003092016MAIN GROUP ELEMENTSSeçmeli363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı hidrojen ve anagrup elementlerinin benzer ve farklı özelliklerinin ve tepkimeleri ile vermiş ldukları bileşiklerin tanınmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Sevil İrişli, Prof. Dr. Hayati Türkmen, Assoc.Prof.Dr.Süleyman Gülcemal
Öğrenme Çıktıları
1Ana grup elementleri ile ilgili kavram ve kuralları kavrama becerisi
2İnternet yolu ile bilgi kaynaklarına ulaşarak bilgi edinme becerisi
3Kimya bilgisi ve kavramlarını ana grup elementleri bileşikleri için kullanabilme becerisi
4Ana grup elementleri ile ilgili tanımlanmış bir sorunu algılama ve çözümünü tasarlayabilme becerisi
5Ödevler yolu ile bir probleme ilişkin çözümleri rapor olarak sunabilme
6ilgili ders konusunda başlıca sorunların farkında olma
7Öğrenme sürecinde zamanı değerlendirebilme
8Öğrenilen bilgileri uygulamada kullanabilme yetisini kazanabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste, ana grup elementlerinin özellikleri ,gruplardaki faklılıklar ve benzerlikler ile bunların sonuçlarının öğrenilmesi hedeflenmiştir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1 Ana Grup Elementlerinin Tanıtılması - Periyodik cetveldeki kimi farklılıkların belirlenmesi
2Hidrojen - Özellikleri, izotop etkisi, tepkimeleri, elde edilişi
31. Grup Elementleri - Gruptaki genel eğilimler ve özellikler - Lityum ve özellikleri ödev
41 . Grup Elementleri - Na ve K özellikleri, bileşikleri, kullanım alanları - Li ve Mg arasındaki benzerlikler
52.Grup Elemntleri - Genel eğilimler ve özellikleri - Be ve özellikleri ödev
62. Grup Elementleri ve 3. Grup Elementleri - Mg ve özellikleri, tepkimeleri Be ve Al arasındaki benzerlikler
73.Grup Elementlerinin Genel Özellikleri - 3. Grup Elementleri - Be ve Al’un özellikleri, eldesi, tepkimeleri - Boranlar, karboranlar ödev
8ARASINAV
94.Grup Elementleri - Genel Özellikler, C ve allotropları Karbon Bileşikleri ödev
104.Grup Elemntleri - Si , eldesi, bileşikleri ödev
115.Grup Elementleri - Genel Özellikler ve azot - Azotun kimyası ve bileşikleri
125.Grup Elementleri - Fosfor ve bileşikleri - Sodyum ve fosfor bileşiklerinin biyolojik uygulamaları ödev
136. Grup Elementleri - Genel özellikler ve oksijen - O3, oksijenli bileşikler ödev
146. Grup Elementleri - S ve bileşikleri ödev
15Se ve Te
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Quiz için Bireysel Çalışma414
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)92
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ15                     
ÖÇ2   5                  
ÖÇ3     3                
ÖÇ4      3               
ÖÇ5                 5    
ÖÇ6              5       
ÖÇ7                4     
ÖÇ8                    5 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr