Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404004312016SOLID STATE CHEMISTRY Seçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kristaller ve amorf maddeler farklı yapılara sahiptirler.Dersin amacı öğrencilere bu farklılıkları anlatmak ve bunları farkedecekleri analiz yöntemlerini açıklamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Sevil İRİŞLİ, Prof. Dr. Hayati TÜRKMEN, Assoc. Prof. Dr. Süleyman GÜLCEMAL
Öğrenme Çıktıları
1Amorf yapıları kristal yapıdan farklandırmak
2Kristal oluşturma koşullarını saptama becerisi
3Kristal kuvvetlerini anlamak
4Kristal geometrilerini saptamak
5Kristallerin iletkenliğini araştırmak
6Birim hücre ve tanımlama parametreleri
7Birim hücre analizi için bilgisayar metodlarını öğrenmek
8Amorf ve kristaller arasındaki fizikokimyasal parametreleri karşılaştırmak
9İyonik katılar için genel kristal türlerini öğrenmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Metallerin örgü yapısı -Metalik düzen Kristal örgünün oluşumu -Oluşum parametrelerinin saptanması Kristal yapılarda düzensizlikler -Kristal kusurları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Amorf ve Kristal Yapılar -Amorf yapılar ve özellikleri
2Kristal Oluşum Koşulları -Kristaller hangi şartlarda oluşur ve büyüklükleri
3Kristal Kuvvetler -Örgü enerjisi ile ilişkileri
4Kristal Geometri -Kristal geometrilerinin oluşumu ve farklılıkları
5Kristal Yapıların İletkenliği -Kristal yapıların iletkenliği ve diğer fizikokimyasal özelliklerin irdelenmesi
6Birim Hücre Kavramı ve Parametreleri -Birim hücre kavramının tanımı ve parametreleri
7Birim Hücre Analizi ve Hesaplama Yöntemleri
8Arasınav
9Kristal ve Amorf Yapılarda Fizikokimyasal Parametreler
10İyonik Katılar İçin Yaygın Kristal Türleri -NaCl yapısı, CsCl yapısı, Florür, antiflorür, wyrtzit ve çinko blend yapısı
11Metallerde Örgü Yapısı -Metalik istiflenmeler
12Kristal Örgülerin Oluşumları -Oluşumu belirleyen parametreler
13Kristal Örgülerdeki Düzensizlikler
14Kristal kusurları
15Tartışma ve değerlendirme
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz515
Derse Katılım14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)93
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1                      
ÖÇ2                      
ÖÇ3                      
ÖÇ4    554   5           
ÖÇ5     5                
ÖÇ6 5 533                
ÖÇ75  3                  
ÖÇ8  33 5    5           
ÖÇ9                      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr