Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404004222016CHARACTERIZATION OF INORGANIC COMPOUNDSSeçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Anorganik Bileşiklerin yapılarının çeşitli Spektroskopik ve analitik yöntemlerle saptanmasının öğrenilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Sevil İrişli Prof. Dr. Hayati Türkmen , Assoc. Prof.Dr.Süleyman Gülcemal
Öğrenme Çıktıları
1Kullnılacak spektroskopik yöntemlerin tanıtılması
2Kullanılacak analitik yöntemlerin tanıtılması
3UV-Görünür spektoskopisinin anorganik bileşiklere uygulanması
4IR Spektrumlarının yorumlanması
5Anorganik Bileşiklerin NMR spektrumlarının çözümlenmesi
6GS ve GS-MScihazlarından anorganik bileşiklerin yapı tayininde yararlanmanın öğrenilmesi
7Magnetik Süsseptibilite ölçümleri
8Yapı tayininde bilinen yöntemler içerisinde uygun yöntemlerin seçilemesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İnorganik bileşiklerin yapılarının saptanmasının öğrenilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Spektroskopik yöntemlerin tanınması
2Analıtik yöntemlerin tanıtılması
3Ultraviyole- görünür bölge spektrumlarının yorumlanması
4IR spektroskopi yönteminin anorganik Bileşiklere uygulanması
5IR spektroskopi yönteminin anorganik Bileşiklere uygulanması
61H ve 13C NMR yöntemlerinin Anorganik Bileşiklere uygulanması
7Farklı çekirdeklerin kullanıldığı NMR yöntemleri ve uygulamaları
8Arasınav
9GC ve GC-MC cihazları ve anorganik bileşiklerde uygulamaları
10GC ve GC-MC cihazları ve anorganik bileşiklerde uygulamaları
11Magnetik süsseptibilite cihazı, ölçüm tekniği ve sonuçların yorumlanması
12Magnetik süsseptibilite cihazı, ölçüm tekniği ve sonuçların yorumlanması
13Anorganik bileşiklerin yapılarına göre uygun yöntemin seçilmesi
14Tartışma ve değerlendirme
15Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma3618
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Okuma339
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)99
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ14    3  3             
ÖÇ2 5    5    2          
ÖÇ3 5    5      3        
ÖÇ4    5  3  3           
ÖÇ5 4 3          3       
ÖÇ63   5      43         
ÖÇ7 3     3 3            
ÖÇ8   5 3 4              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr