Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404003252018INTRODUCTION TO MOLECULER PHOTOCHEMISTRYSeçmeli353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Molekeüler fotokimya daki temel kavramların öğretilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Nursel ACAR SELÇUKİ
Öğrenme Çıktıları
1Fotokimyanın temel prensiplerinin anlaşılması
2Işık madde etkileşimi hakkında bilgiye sahip olunması
3Işığın doğası hakkında bilgi edinilmesi
4Spektrum ölçümleri ile ilgili çalışmalarda hangi cihazın ve yöntemin kullanılacağına karar verme yetisi kazanılması
5Çıkan sonuçlarını yorumlayabilme
6Fotofiziksel ve fotokimyasal işlemleri kavrayabilme
7Elektronik olarak uyarılmış bir molekülün kompleksleşmesinde termodinamik ve kinetik bağıntıları hesaplayabilme
8Kullanılan yöntemleri irdeleyebilme ve karşılaştırabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Molekül orbital yapılarının ışık ile etkileşimi ile ilgisinin incelenmesi, Franck-Condon Prensibi, Elektron ve Enerji transferi, ışımalı hız sabitinin teorik olarak hesaplanması, Gibbs serbest enerji hesabı, Exciplex oluşumu konuları incelenecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Fotokimyasal prensipler, ışığın doğası
2Dalga mekaniği ve kuantum sayıları
3Stokes kaymaları, enerji transfer mekanizmaları
4Hidrokarbonlar
5Organik moleküllerin elektronik seviyeleri
6Fotokimyasal ve Fotofiziksel işlemler
7Kuantum verimi
8Arasınav
9Stern- Volmer Eşitliği
10Gibbs Serbest Enerjinin Hesaplanması
11Elektron transferi ile enerji transfer işlemlerinin karşılaştırılması
12Fotokimyasal Kinetik
13Işık ve Yaşam
14Fotosentez
15Fotokimyanın Uygulamaları
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama155
Proje Hazırlama155
Proje Sunma3515
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma3515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)94
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1                      
ÖÇ2                      
ÖÇ3  3                   
ÖÇ4      43              
ÖÇ53  4                  
ÖÇ6                      
ÖÇ73 4 54                
ÖÇ8     4  4             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr