Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404004412018KOROZYONSeçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Büyük kayıplara(maddi, insan sağlığı ve hayatı) neden olan korozyon süreçlerini, korozyon türlerini, korozyon hızını ve önleme yöntemleri incelemek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Ebru Mavioğlu Ayan
Öğrenme Çıktıları
1Korozyonun tanımlanması ve öneminin kavranması,
2Korozyonun yol açtığı kayıplar
3Korozyona süreç ve mekanizmalarının anlaşılması, korozyona etki eden faktörlerin incelenmesi
4Korozyon türlerinin ve önleme yöntemlerinin incelenmesi
5Korozyon hızı ve korozyon hız tayin yöntemlerinin incelenmesi
6Endüstride bu alanda çalışacak kişilerin gereksinimlerine uygun bilgi ve yetenek geliştirme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1-Korozyonun tanımlanması, korozyonun neden oluğu kayıplar. 2-Endüstrüyel açıdan korozyonun öneminin örneklerle anlatılması. 3–Korozyona neden olan kimyasal ve elektrokimyasal tepkimelerin anlatılması. 4–Korozyon türlerinin ve korozyona ilişkin alınan önlemlerinin anlatılması. 5-Korozyona etki eden faktörlerin incelenmesi 6-Korozyon hızı ve hız tayin yöntemlerinin anlatılması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin içeriğinin verilmesi, Korozyonun tanımlanması, korozyonun önemi ve korozyonun neden olduğu zararların anlatılması
2Pil hücresi ve ilgili tanımlar
3 Korozyonun temel esasları ve korozyon mekanizmalarının anlatılması-I
4Korozyonun temel esasları ve korozyon mekanizmalarının anlatılması-II
5Korozyon türlerinin sınıflandırılması-I ve sanayideki uygulamaları
6Korozyon türlerinin sınıflandırılması-II ve sanayideki uygulamaları
7Korozyon türlerinin sınıflandırılması-III ve sanayideki uygulamaları
8ARA SINAV
9Farklı Ortamlarda Korozyonun İncelenmesi
10Korozyona ilişkin alınabilecek önlemlerin uygulamalarla birlikte anlatılması-I
11Korozyona ilişkin alınabilecek önlemlerin uygulamalarla birlikte birlikte anlatılması-II
12Korozyona ilişkin alınabilecek önlemlerin uygulamalarla birlikte birlikte anlatılması-III
13Korozyon hızı, korozyon hızını etkileyen faktörlerin incelenmesi ve bu faktörlerin kontrol altında tutulması
14Korozyon hız tayin yöntemleri
15Gerçek ortamlarda korozyon (zemin altı borulama, şehir suyu şebekeleri, deniz suyu ve ortamı, kazan besleme suyu gibi)
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Korozyon ve Önlenmesi, Prof. Dr. Saadet Üneri, Korozyon Derneği Yayınları, Ankara, Şubat 2011. 2-Elektrokimya ve Uygulamaları, Prof. Dr. Hayri Yalçın, Prof. Dr. Metin Gürü, Palme Yayıncılık, Ankara, 2000. 3-Korozyon İlkeler-Önlemler, Prof. Dr. Mehmet Erbil, Korozyon Derneği Yayınları, Ankara, Aralık 2012. 4- Corrosion and Protection, E.Bardal, Springer, 2003.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
Okuma31030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)94
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ15       4            4
ÖÇ25  4                 4
ÖÇ3    55  4    4  5     
ÖÇ4   55    5            
ÖÇ5          4  4       5
ÖÇ6        5            5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr