Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404004402018CHEMOMETRY IISeçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kemometri I dersinde görülen temel istatistik bilgileri ışığı altında, çoklu veriler ile kalibrasyon ve gruplanma analizlerini yapabilmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc.Prof.Dr. Hasan ERTAŞ
Öğrenme Çıktıları
1Çok değişkenli veri matrislerinin oluşturulması
2Temel bileşen analizini yapmak (PCA)
3Skor ve yük matrislerini öğrenmek
4Verilerin özdeğerlerini bulmak
5Faktör analizini yapmak
6Skor ve yük matrislereinin grafiksel olarak göstermek
7Kümeleme Analizini yapmak
8Tek ve çok değişkenli kalibrasyonları yapabilmek.
9Temel bileşen (PC) yöntemleri ve kısmi en küçük kareler (PLS) yöntemleri ile hesap yapmak
10PCA ve PLS ile oluşturulan modellerin validasyonu ve testlerini yapmak.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste kalibrayon türleri ve kümeleme /gruplama teknikleri anlatılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çok değişkenli very matrisleri
2Temel Bİleşen Analizlerinin (PCA) yöntemleri
3Skor ve Yük matrisleri
4Öz değerler
5Faktör Analizi
6Standartlaştırma
7Kümeleme Analizi
8Ara Sınav
9Temel Bİleşen Analizi ile gruplama
10Kalibrasyon
11Tek değişkenli kalibrasyon
12Çoklu doğrusal regressyonu
13Temel bileşen regresyonu
14Kısmi en küçük kareler
15PLS1 ve PLS2 yöntem validasyonu
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Richard G. Brereton, “Chemometrics Data Analysis for the Laboratory and Chemical Plant”, Wiley 1999 2. Mattihias Otto “Chemometrics Statistics and Computer Application in Analytical Chemistry”, Wiley 1999
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma4416
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)88
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ15                     
ÖÇ2             3       3
ÖÇ3    3                 
ÖÇ45        2            
ÖÇ5                4     
ÖÇ6                      
ÖÇ7       5     3        
ÖÇ8                  4   
ÖÇ9                      
ÖÇ10                      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr