Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404004812018POLYMER CHEMISTRYSeçmeli476
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı polimerleşme süreçlerini ve polimerlerin fiziksel özelliklerini anlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Hakan AKAT
Öğrenme Çıktıları
1Polimer sentez yöntemlerini öğrenme
2Polimerleşme tepkime kinetiğini anlamak
3Polimerleşme süreçlerinin kontrol edilmesi
4Polimerik malzemelerin nasıl karekterize edileceğinin bilinmesi
5Termoplastik ve termoset plastiklerin kullanımı onların yapı ve özelliklerinin ilişkisi
6Geniş şekilde kullanılan plastik ürünlerin sosyal ,ekonomik ve çevre etkirlinin değerlendirilmesi
7Kimyasal uygulamalar , kullanılmış malzemeler ve ekipmanların güvenlik önlemleri
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel kavramlar , polimerleşme tepkimeleri ( kondenszasyon , katılma , halka açılma , kopolimerleşme ) , polimerlerin karakterizasyonu ve onların fiziksel özellikleri .
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Polimere genel bakış , temel kavramlar , polimer sentez yöntemlerine giriş
2Basamaklı polimerleşme ve kinetiği
3Basamaklı polimerleşme ve kinetiği
4Radikal katılma polimerleşmesi ve kinetiği
5Radikal katılma polimerleşmesi ve kinetiği
6İyonik katılma polimerleşmesi , anyonik polimerleşme ve kinetiği
7Katyonik polimerleşme ve kinetiği
8Arasınav
9Koordinasyon polimerleşmesi
10Halka açılma polimerleşmesi
11Kopolimerleşme ve kinetiği
12Polimerlerde mol kütlesi ve belirleme yöntemleri , yapısal analiz
13Polimerlerde mol kütlesi ve belirleme yöntemleri , yapısal analiz
14Polimerlerin ısıl davranışları
15Polimerlerin çözünürlüğü
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
YARDIMCI KİTAPLAR: P.J.Flory,”Principles of Polymer Chemistry” George Banta Comp.1967 G.Odian,”Principles of Polymerization”Wiley İnterscience,2004 S.L.Rosen,”Fundamental Principles of Polymeric Materials” Wiley-Interscience Pub. (1993) F.W.Billmeyer,”Textbook of Polymer Science” Wiley-Interscience Pub. (1984)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Laboratuvar10330
Problem Çözümü14114
Rapor Hazırlama10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)181
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ15                     
ÖÇ25  4                  
ÖÇ3    55       4  5     
ÖÇ4   55    5            
ÖÇ5          4           
ÖÇ6                    5 
ÖÇ7             4     5  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr