Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
BKM1313HAYATIN KÖKENİSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Hayatın kökeni; bitkiler, hayvanlar ve insanların da yeraldığı güneş sisteminin oluşumunu ve oluşum teorilerini anlamak amacıyla biyokimya öğrencileri için gereklidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Sinan AKGÖL
Öğrenme Çıktıları
1Solar sistemlerin kökeni ve evrimini öğrenebilme
2Bing-bang teoriyi tartışabilme
3Evrim teorilerini öğrenebilme
4Darwin’ in evrim teorisini öğrenebilme
5Evrim ile ilgili literatür tarama ve yorumlayabilme
6Solar system bileşenleri ve yapılarını öğrenebilme
7Neden RNA nın ilk genetik materyal olduğunu tartışabilme
8Evrim teorilerinin kanıtlarını saptayabilme
9Farklı yaşamları tartışabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
none
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
none
Dersin İçeriği
Solar sistemler, Solar sistemlerin yapı ve bileşimleri, big-bang teori, solar system teorilerinin kökeni ve evrimi, organik evrim , hücresel evrim, biyokimyasal evrim, evrim teorileri, Darwin teorisi ve diğer yaşamlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Solar sistemler
2Solar sistemlerin yapı ve bileşimleri
3Big bang teorisi
4Solar system teorilerinin kökeni
5Solar sistem teorilerinin evrimi
6Organik evrim
7Hücresel evrim
8Arasınav
9Biyokimyasal evrim
10Evrim teorileri
11Darwin teorisi
12Diğer yaşamlar
13Proje sunumu
14Proje sunumu
15Proje sunumu
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Rober Lewin, Modern İnsanın Kökeni, TUBİTAK yayınları, 2004. http://darwinonline.org.uk/EditorialIntroductions/Freeman_OntheOriginofSpecies. html On the Origin of Species: The Illustrated Edition by Charles Darwin and David Quammen, 2008. Hayatın Kökleri, TUBİTAK yayınları, 2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Ev Ödevi150
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
none
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma13030
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ15           4           
ÖÇ2  5                     
ÖÇ3 4                      
ÖÇ4         4              
ÖÇ5         5              
ÖÇ6            4           
ÖÇ7 5 4                    
ÖÇ8    4                   
ÖÇ9         5              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr