Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
BKM1310HALK SAĞLIĞISeçmeli243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencilere sağlık ve hastalık terimlerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca insan sağlığı için risk ve tehlike durumlarının anlatılması ve bunların giderilmesindeki metodlar ve toplumsal bilgilendirmenin öneminin anlatılması hedeflenmiştir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Halk sağlığı ile ilgili temel prensipleri ve uygulamaları anlayabilme
2Sağlıkla ilgili farklı yaklaşımlardaki modelleri, gelişmeleri, halk sağlığının kritik analizini yapabilme ve bakış açıları geliştirebilme
3Farklı tiplerdeki sağlık bilgisini tanımlayabilme ve değerlendirebilme becerisi
4Lokal ve evrensel sağlık kalitesinin arttırılmasında uygun stratejileri kullanabilme becerisi
5Halk sağlığının iyileştirilmesinde yasal düzenlemeler ve kurallar hakkında deneyim kazanma
6Kalite konularında bilinc sahibi olabilme
7Sosyal sorumluluk bilgisine sahip olabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Halk sağlığı sorunları, yaş ve meslek gruplarına göre dağılımı, insan sağlığını etkileyen çevresel risklerin belirlenmesi, güncel bulaşıcı hastalıklar, koruma yöntemleri ve toplumsal bilinç.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Halk sağlığına giriş
2Halk sağlığı uygulamaları
3Epidomiyoloji I (Çevresel)
4Epidomiyoloji II (Toksikolojik)
5Sağlık hizmeti etkinliği, yönetimi ve tasarımı
6Sağlık koruma ve bulaşıcı hastalıkların engellenmesi
7Tarama, Arasınav
8Sağlığın iyileştirilmesi ve hastalıkların engellenmesi
9Halk sağlığı programlarının değerlendirilmesi
10Halk sağlığı kalitesi
11Halk sağlığı kanunları(lokal-global)
12Halk sağlığı politikaları ve kıyaslamaları
13Halk sağlığı sistemlerinin kalitesi ve yaptırımlar
14Rehberli problem çözümü
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
F. Sim, P.Mackie Public Health, Saunders 2009 M. Bertan, Ç. Güler, “ Halk Sağlığı, Temel Bilgiler”, I. Baskı, Güneş Kitabevi Ltd. Şti., (1996)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma428
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)77
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ15 5                     
ÖÇ2    555                 
ÖÇ3   5    5               
ÖÇ4 5           5          
ÖÇ5           5            
ÖÇ6             5          
ÖÇ7              5         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr