Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
BİY002EVRİMSeçmeli243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Biyoloji bölümü dışında öğrenim alan Fen Fakültesi öğrencilerinin doğal seleksiyon, evrimsel genetik, populasyon genetiği, yaşamın orjini, türleşme mekanizmaları, jeolojik olayların evrim üzerindeki etkileri ve insanın evrimi gibi temel evrimsel kavramlar hakkında bilgi kazandırmak; evrim teorisinin insan yaşamı üzerindeki etkilerinin ve evrimsel genetiğin canlı özellikleri, adaptasyonlar ve fonksiyonlarının analizindeki önemini kavramasını sağlamaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Nurşen Alpagut-Keskin
Öğrenme Çıktıları
11) Evrimsel değişim mekanizmaları ile ilgili temel kavramları organizma ve populasyon seviyesinde anlayabilme
2Evrim teorisinin insan yaşamı üzerindeki etkilerini anlayabilme
3Dünyada canlılığın ve yaşamın evrimini kavrayabime
4Kalıtım mekanizmalarını kavrayarak Genetik ve evrim süreci arasındaki bağlantıyı kurabilme
5Belli bir grubun evrim ve adaptasyonunu öğrenme
6Populasyon büyüklüğü, doğal seleksiyon ve gen akışındaki farkların genetik varyasyon ve populasyonların adaptasyonundaki etkilerini tanımlayabilme
7Adaptif evrim, türleşme ve türlerin yokoluş sürecinde etkili temel bileşenleri tanımlayabilme
8İnsan toplumlarında karşılaşılan problemlerin çözümünde ve biyoçeşitliliğin korunmasında evrimsel bilgiyi kullanabilme
9Evrimsel biyoloji ile ilgili veri tabanını araştırabilme ve elde ettiği bilgileri sözlü ya da yazılı aktarabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Genetik mekanizmalar, virüs, bakteri ve insan genomlarının yapılarının bilinmesi, moleküler biyolojinin sentral dogmasının bilinmesi dersi anlamak açısından kolaylık sağlayacaktır.
Dersin İçeriği
1) Evrimin temel kavramları: biyolojik varyasyon, populasyonlar, gen havuzları, doğal seleksiyon, populasyon genetik teorisi, modern sentez 2) Evrim teorisinin insan yaşamı üzerindeki etkileri: yaşlanma, gelişim, sağlık ve ekonomi 3) Evrimsel Biyoloji Tarihi: Lamarck, Darwin, Wallace 4) Dünyanın evrimi: kozmik, kimyasal ve biyolojik evrim 5) Yaşamın evrimi: Prekambriyan evrim süreci, Kambriyen Patlaması ve sonrası 6) Evrimin Kanıtları :Fosiller 7) Evrimsel Genetik: Gen, genotip, Hardy-Weinberg Dengesi 8) Evrimsel güçler: mutasyon, genetik varyasyon, doğal seleksiyon, göç, genetik sürüklenme, tesadüfi olmayan eşleşme 9) Karakterler, adaptasyonlar ve işlevler 10) Türleşme Mekanizmaları 11) İnsanın Evrimi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Temel genetik, Genom ve pseudogenler
2Darwin öncesi dönemde evrim , Darwin'in evrim görüşünün oluşması ve Darwin prensipleri
3Doğal seçilim ve evrim
4Evrime örnek oluşturan olguların tartışılması
5İspinoz kuşlarının gaga büyüklüğü değişiminin evrimsel analizi
6AIDS virüsü HIV in AIDS ilaçlarına karşı evrimi
7AIDS virüsü HIV e karşı insanda genetik direnç
8HIV Virüsü insan genetiği etkileşiminin değerlendirilmesi
9Arasınav
10Enfeksiyöz hastalıklar ve evrim
11Evrimsel bir model olarak İnsan Prion hastalıklarının değrlendirilmesi
12Evrimsel bir model olarak Hayvan Prion hastalıklarının değrlendirilmesi
13Evrimsel süreçte körelen organlar
14Filogenetik ağçların çizimi
15Filogenetik ağaçların değerlendirilmesi
16 Dersin sonuçlarının değerlendirilmesi ve genel tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: • Freeman, S., Herron, C.J. (2009): Evrimsel Analiz. Yenilenmiş 4. baskıdan çeviri. Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Battal Çıplak, Prof. Dr. Hasan H. Başıbüyük, Doç. Dr. Süphan Karaytuğ, Doç. Dr. İslam Gündüz. Palme Yayıncılık, 838 sayfa • Futuyma, D.J. (2013) Evolution 3. Edition, Sinauer, 656 pp • Gluckman P., Beedle A., Hanson M. (2012) Evrimsel Tıbbın İlkeleri. Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Battal Çıplak, Prof. Dr. Kerim Başkurt, Prof. Dr. Hilmi Uysal. Palme Yayıncılık, 318 sayfa • Demirsoy A. (2014) Kaltım ve Evrim. 13. Baskı Palme Yayıncılık, 972 sayfa
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14228
Problem Çözümü5210
Tartışma10110
Soru-Yanıt10110
Takım/Grup Çalışması5210
Gözlem133
Beyin Fırtınası515
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma177
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Okuma5210
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)109
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1 5   5   5              
ÖÇ2        45           55 
ÖÇ3        5    5    5     
ÖÇ4 5   5                  
ÖÇ5         4   5          
ÖÇ6 4   5                  
ÖÇ7 4   5                  
ÖÇ8  5     5         4  45 
ÖÇ9       45    4  5 4    5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr