Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
BKM2420ENDÜSTRİYEL HİJYENSeçmeli243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Endüstriyel hijyen, sağlık ve endüstriyel güvenliği etkileyen çevre faktörlerinin tanımlanması, değerlendirilmesi ve korunmasını kapsamaktadır. Bu derste endüstriyel hijyen ve güvenlik hakkındaki temel bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
11. Endüstriyel hijyen terminolojisi ve kavramını kullanabilme
22. İş yerinde çevresel ve endüstriyel tehlikeleri insan sağlığı ile ilgili bağlantılarını açıklayabilme becerisi
33. İş yerlerindeki majör sağlık risk ve tehlikelerini ve etkilerini tanımlayabilme
44. Sağlık kalitesi konularında bilgi sahibi olabilme ve doğru yazma ve sözlü iletişim kurabilme becerilerinin gelişmesi
55. Sosyal sorumluluk bilgisine sahip olabilme ve ülke, lokal düzenleyici ve endüstriyel standartlar hakkında bilgi sahibi olabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tarihsel gelişim ve ilgili yasal durum, Endüstriyel hijyen prensipleri, İş sağlığı prensipleri, İş güvenliği prensipleri, Toksikolojinin prensipleri, Meslek hastalıkları, İş kazaları, Mesleki maruz kalınan kimyasal etkenlerin kontrolü, Mesleki maruz kalınan fiziksel etkenlerin kontrolü, Mesleki maruz kalınan biyolojik etkenlerin kontrolü, Çevresel ve biyolojik izlem, Ergonomi, Risk analizi ve iletişimi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tarihsel gelişim ve ilgili yasal durum ve düzenlemeler
2Endüstriyel hijyen prensipleri,
3İş sağlığı prensipleri,
4İş güvenliği prensipleri, Toksikolojinin prensipleri,
5Meslek hastalıkları, İş kazaları,
6Mesleki maruz kalınan kimyasal etkenlerin kontrolü,
7Rehberli problem çözümü, Arasınav
8Mesleki maruz kalınan biyolojik etkenlerin kontrolü,
9Mesleki maruz kalınan fiziksel etkenlerin kontrolü,
10Çevresel ve biyolojik izlem,
11Ergonomi, Risk analizi ve iletişimi
12Risk değerlendirmesi ve ülke/lokal standartlar ve uygulanabilir endüstriyel standartlar
13Rehberli problem çözümü
14Rehberli problem çözümü
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Fundamentals of Health at Work, Taylor & Francis, Incorporated 2000 (e-book Ege Üniversitesi) Practical Guide to Industrial Safety: Methods for Process Safety Professionals, 2000 (- e-book Ege Üniversitesi ) Encyclopedia of Occupational Health and Safety, ILO, 1997. A. Mandıracıoğlu, “Endüstri Hijyeni”, Sağlık Bakanlığı Meslek Liseleri Ders Kitabı, Ankara, (2001)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü326
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)78
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1   5                    
ÖÇ2    5                   
ÖÇ3         5              
ÖÇ4          4  5          
ÖÇ5           5  5         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr