Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
501004622019EVRİMSEL HESAPLAMASeçmeli485
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere evrimsel hesaplama yöntemleri ve bunların eniyileme problemleri üzerinde uygulamaları hakkında bilgi vermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Aybars UĞUR Arş. Gör. Dr. Osman GÖKALP
Öğrenme Çıktıları
1Evrimsel hesaplama ve temel bileşenlerini açıklayabilme.
2Verilen probleme göre uygun evrimsel hesaplama yöntemini seçebilme.
3Evrimsel hesaplama yöntemlerini eniyileme problemlerinin çözümüne uygulayabilme.
4Verilen bir evrimsel hesaplama metodunun performansını geliştirebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Evrimsel hesaplama yöntemleri, ayrık ve sürekli eniyileme problemleri, evrimsel hesaplama için yazılım kütüphaneleri, genetik algoritmalar, genetik programlama, evrim stratejileri, diferansiyel gelişim, parçacık sürü eniyilemesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Evrimsel Hesaplamaya giriş Giriş
2Eniyileme, modelleme ve benzetim
3Evrimsel Algoritmalar ve temel bileşenleri
4Genetik Algoritmalar 1
5Genetik Algoritmalar 2
6Evrimsel Hesaplama için yazılım kütüphaneleri ve kullanımı
7Evrim Stratejileri
8Genetik Programlama
9Diferansiyel Gelişim
10Parçacık Sürü Eniyilemesi
11Arasınav
12Öğrenci Sunumları 1
13Öğrenci Sunumları 2
14Öğrenci Sunumları 3
15Dönem projesi kontrolü
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders kitabı: Introduction to Evolutionary Computing by A.E. Eiben and J.E. Smith, Springer, 2003 Yardımcı kitaplar: 1. Global Optimization Algorithms – Theory and Application –Thomas Weise, http://www.it-weise.de/projects/book.pdf, 2009 2. Essentials of Metaheuristics, Sean Luke, Second Edition (Online Version 2.2 October, 2015)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama11010
Proje Hazırlama13636
Seminer188
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ15     3      
ÖÇ2 55543 1     
ÖÇ3 35535  13 53
ÖÇ4 2  55 1   4 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr