Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
GRE401GİRİŞİMCİLİK VE ETİKSeçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; özellikle mezun olmak üzere olan öğrencilere; • girişimcilik konusunda akademik ve uygulamaya yönelik detaylı bilgilerin aktarılması, • girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasına destek olunması, • alternatif bir kariyer ve kendini geliştirme imkanı olarak girişimciliğin değerlendirilmesinin sağlanması, • potansiyel kendi işini yapmak isteyen öğrencilerin belirli bir temel ve bilimsel altyapı içerisinde iş dünyasına atılmalarının sağlanması, olarak özetlenebilir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Önder YÜCEL
Öğrenme Çıktıları
1Girişimcilik ve özellikle ekonomik girişimcilik konusu ile yakından ilgili olan “pazarlama”, “finansman”, “iş kurma süreçleri”, “ilgili yasal mevzuat” v.s. konularında temel düzeyde bilgi ve becerilerin gelişimi
2Pazarlama planı, finansman planı, iş-yönetim planı oluşturabilme ve değerlendirebilme
3Bilimsel, akademik ve uygulamaya yönelik olarak girişimciliğin öğrenilmesi
4Girişimcilik ile ilgili olarak farklı bakış açıları ve yaklaşım tarzlarının geliştirilmesi
5Ekonomik ve sosyal yönleri ile girişimcilik olgusu ve süreçlerinin algılanmasının ve öğrenilmesi
6Girişimcilik ve özellikle ekonomik girişimcilik olgusunun teorik ve pratik düzeyde bir sistem olarak anlaşılması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Girişimcilik Temel Kavramları, Girişimcilik Tanımı ve Uygulanması, Sosyal-Ekonomik Girişimcilik ile İşletme İçi Girişimcilik Kavramları, Girişimcilik Süreçleri ve Unsurları, Yapılabilirlik Kavramı ve Çalışması, Temel Pazarlama Planı, Temel Finansman Planı, Temel İş-Yönetim Süreçleri ve Planı, İş Planı Hazırlama ve Yazımı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Girişimciliğin Tanımı, Sosyal-Ekonomik Girişimcilik Kavramları ve Ayrımı, Girişimcilik Unsurları ve Özellikleri
2Ekonomik Boyutu ve Katkıları ile Girişimciliğin Ele Alınması ve Bir Süreç Olarak Girişimcilik ve Girişimcilik Sürecinin Detayları
3İş Fikri Kavramı ve İş Fikri GeliştirmeDersin üçüncü haftasından itibaren öğrencilere bir uygulama ödevi verilerek her hafta ele alınan konu başlıkları ile bu uygulamanın bir ödev olarak geliştirilmesi sağlanacak ve teorik derslere eş zamanlı olarak ödev niteliğinde yürütülecektir. Söz konusu bu çalışma ve ödev, öğrencilerin ara sınavı ve uygulama ödev notu olarak kabul edilerek değerlendirilecektir
4Yapılabilirlik Kavramı ve Yapılabilirlik Çalışması Temelleri
5Yapılabilirlik Çalışması Teorik ve Pratik kapsamlı İncelenmesi, Uygulanması
6Temel Pazarlama ve Yönetimi ile Pazarlama Planı Hazırlama
7Temel Pazarlama ve Yönetimi ile Pazarlama Planı Hazırlama
8Temel Finansman ve Yönetimi ile Finans Planı Hazırlama
9Temel Finansman ve Yönetimi ile Finans Planı Hazırlama
10Ara Sınav (Uygulama/Ödev Ara Teslim)
11Temel İşletme ve Yönetimi ile İş Süreçleri Planlama
12İş Kurma Mevzuatı ve İlgili Vergi ve Yasal Uygulamalar
13İş Kurma Mevzuatı ve İlgili Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
14İş Planı Kavramı ve İş Planı Yazımı
15İş Planı Kavramı ve İş Planı Yazımı
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
“Girişimcilik” Seyfi Top / “Girişimcilik” Semra Arıkan / “Girişimcilik Tutkusu” Michael Gerber
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma4624
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2612
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)68
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ13444434345333
ÖÇ23434433544355
ÖÇ34334354444344
ÖÇ44435434454445
ÖÇ54445444454553
ÖÇ65444344453444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr