Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
BIL412EKONOMİSeçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilerin ekonomi bilimi ile ilgili temel kavramları ve teorileri öğrenerek güncel ekonomik olayları analiz edebilecek bilgi ve becerileri kazanmaları; öğrendikleri ekonomi teorilerinin tarım sektöründeki uygulamalarını kavrayarak sektörün sorunlarını ekonomik boyutuyla analiz edip çözümleyebilecek olgunluğa ulaşmalarıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Berna Türkekul
Öğrenme Çıktıları
1Ekonominin kavramlarını ve temel problemlerini tanıma,
2Ekonomide değişkenler arasındaki ilişkileri grafiksel, sayısal ve sözel olarak analiz edebilme,
3Günlük ekonomik olayları yorumlayabilme,
4Genel ekonomi teorilerini firma yönetim kararlarına uygulayarak üretim faktörlerini en etkin ve verimli şekilde kullanabilme,
5Güncel sorunlara çözümler üretmeyi ve kişisel seçimlerde doğru kararlar almayı sağlayacak analitik bakış açısını kazanma,
6Ekonomik boyutu içeren çok disiplinli projelerde etkin işbirliği yapabilme,
7Sınıf içi tartışma ve problem çözme yoluyla özgüven duygusunu geliştirebilme,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
- Ekonomi ile İlgili Temel Kavramlar, - Her Ekonominin Karşılaştığı Temel Sorunlar ve Ekonomik Sistemler, - Piyasa Kavramı ve Piyasa Çeşitleri, - Fiyat Teorisi, Talep, Arz, Esneklikler - Tüketim Teorisi, Tüketici Dengesi - Üretim Teorisi, Üretim Masrafları, - Tam Rekabet Piyasasında Denge, Monopol Piyasada Denge, - Tarımsal Üretimin Özellikleri, Tarımsal Üretim Faktörleri - Tarımın Türkiye Ekonomisi’ndeki Yeri, Türkiye Tarımının Yapısı - Tarım İşletmeciliğinde Karar Alma, Önemli Kavramlar ve Kanunlar, - Tarımsal Pazarlama ve Kooperatifçilik, - Tarımsal Finansman, Kredi Kaynakları ve Kullanımı, - Tarım Politikaları, Amaç ve Araçlarının Değerlendirilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin kapsamı, gerekçesi, yararlanılabilecek kaynakların tanıtımı, Sınırlılıklar neler (konuya odaklanamama, bilgi eksikliği vb.) Dersin işlenişi ile ilgili bilgi verilmesi Dersin kapsamı, gerekçesi, yararlanılabilecek kaynakların tanıtımı, ekonomi biliminin temel kavramları,
2Ekonomi bilimi ve Ekonominin Temel Kavramları Her ekonominin karşı karşıya olduğu sorunlar, üretim olanakları, fırsat maliyeti ve ekonomik sistemler, piyasa kavramı ve piyasa çeşitleri
3Her ekonominin karşı karşıya olduğu sorunlar, üretim olanakları, fırsat maliyeti ve ekonomik sistemler, piyasa kavramı ve piyasa çeşitleriTalep ve arz kanunları, talep ve arzdaki değişmeler, piyasa dengesi, fiyat oluşumu, denge fiyatının değişmesi, piyasa dengesi ve zaman
4Talep ve arz kanunları, talep ve arzdaki değişmeler, Talep ve arz esneklikleri, tarım ürünleri arz ve talebinin özellikleri
5Piyasa dengesi, fiyat oluşumu, denge fiyatının değişmesi, piyasa dengesi ve zamanTüketici tercihleri, fayda, tüketici dengesi ve fayda maksimizasyonu
6Talep ve arz esneklikleri, arz ve talep uygulamalarıKısa dönemde üretim fonksiyonu ve azalan verim kanunu, uzun dönemde üretim fonksiyonu, ölçek ekonomisi, eş ürün eğrileri, eş masraf doğruları, ekonomik optimum üretim miktarı
7Kardinal Fayda Teorisi (Toplam Fayda, Marjinal Fayda, Marjinal Fayda Teorisi, Tüketici Dengesi)Masraf kavramı, kısa ve uzun dönemde masraflar, tam rekabet piyasasında kâr maksimizasyonu, monopol piyasada kar maksimizasyonu
8Arasınav
9Ordinal Fayda Teorisi ( Farksızlık Eğrisi, Marjinal İkame Oranı, Bütçe Doğrusu, Tüketici Dengesi)Tarımsal Üretimin Özellikleri, Tarımsal Üretim Faktörleri
10Üretim Fonksiyonu, Üretim Fonksiyonu Kavramı, Kısa dönem üretim fonksiyonu (Toplam ürün, ortalama ürün, marjinal ürün, Azalan verimler kanunu), Uzun dönem üretim fonksiyonu (Ölçek ekonomileri)Tarımın Türkiye Ekonomisi’ndeki Yeri, Türkiye Tarımının Yapısı
11Masraf fonksiyonu, Kısa dönem maliyet kavramları, eğrileri, uzun dönem masraf eğrileriTarım İşletmeciliğinde Karar Alma, Önemli Kavramlar ve Kanunlar
12Tam Rekabet Piyasasında Firma DengesiTarım İşletmeciliğinde Karar Alma, Önemli Kavramlar ve Kanunlar
13Eksik Rekabet Piyasalarında Firma DengesiTarımsal Pazarlama ve Kooperatifçilik
14Makroekonominin Temel KavramlarıTarımsal Finansman, Kredi Kaynakları ve Kullanımı
15Makroekonominin temel kavramları Uygulama Sınavı
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Kitapevi, 2009. - Erdal M. Ünsal, İktisada Giriş, İmaj Yayıncılık, 2007, ISBN: 975 8752515. - İlker Parasız, İktisadın ABC’si, 7. baskı, Ezgi Kitabevi, 2005. - N. Gregory Mankiw, Principles of Microeconomics, Thompson South-Western, 4th Edition, .2006, ISBN: 978-0324319163 Yeşim Kubar, Güncel Ekonomik Sorunlar, Seçkin Yayıncılık, 2019. Orhan Erdem, Beynimiz ve Paramız Boşa Gitmesin, Optimist Yayıncılık, 2018
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11818
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ112 2  2     1
ÖÇ21            
ÖÇ31  1         
ÖÇ411  3       2
ÖÇ51     2      
ÖÇ61  2        4
ÖÇ71            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr