Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TEK707ENERJİ YÖNETİMİ ISeçmeli352
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
 Sanayiye yönelik enerji verimliliği ve yönetiminin teknik yönlerini tanıtmak.  Kütle ve enerji denkliği hakkında bilgi vermek.  Enerji analizi ve uygulamalarını kavratmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Ahmet Çay
Öğrenme Çıktıları
1Enerji verimliliği kavramlarını öğrenebilme
2Enerji yönetim sistemini kavrayabilme
3Enerji denkliğini tekstil süreçlerine uygulayabilme
4Kazanlarda ve buhar sistemlerinde enerji verimliliğini kavrayabilme
5Isı yalıtımının temellerini öğrenilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Enerjinin temel kavramları, Türkiye’nin genel enerji durumu, enerji yönetimi ve etüdü esasları, yakıtlar ve yanma, enerji ve kütle denklikleri, kazanlar ve buhar sistemleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş ve temel kavramlar
2Dünya ve Türkiye'de enerji tüketimine bakış
3Enerji yönetim sistemi
4Enerji yönetim sistemi
5Ölçü aletleri ve ölçüm teknikleri
6Yakıtlar ve yanma
7Enerji denkliği
8Enerji denkliğinin tekstil süreçlerine uygulanması
9Kazan dairesi ve kazanlarda enerji verimliliği
10Ara Sınav
11Buhar sistemleri
12Buhar sistemleri
13Isı yalıtımı
14Isı yalıtımı
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 EIE-UETM, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, 2003, Ulusal Enerji Tasarruf Merkezi., Sanayide Enerji Yönetimi Esasları, Cilt I,II,III ve IV, Ankara.  Hepbaşlı, A., 2010, Enerji Verimliliği ve Yönetim Sistemi, Schneider Electric Enerji Verimliliği Serisi 1, Esen Ofset Matbaacılık, İstanbul.  Tarakçıoğlu I., 1984, Tekstil Terbiye İşletmelerinde Enerji Tüketimi ve Tasarrufu, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım13226
Problem Çözümü11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)66
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ151     521   
ÖÇ2       521   
ÖÇ3 2           
ÖÇ412     1     
ÖÇ512           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr