Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TEK713TEKSTİL BASKICILIĞINDA DESEN TASARIMISeçmeli352
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Desen hazırlamada raportlamanın yazılım yoluyla yapılmasının öğretilmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Perrin AKÇAKOCA KUMBASAR, Assoc. Prof. Dr. Arif Taner ÖZGÜNEY
Öğrenme Çıktıları
1Tekstil malzemelerinde renk kavramını öğrenebilme
2Bilgisayar ortamında görüntü işleme programlarını kullanabilme
3Tekstil baskı tasarımına yönelik metotları kavrayabilme
4Uygun renk ve desen seçimi ile koleksiyon tasarlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tekstil Baskıcılığında şablona aktarılacak desenlerin raportlarının oluşturulması gösterilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tekstil baskı yöntemleri, temel tasarım kavramları, tasarım aşamaları ve prensipleri
2Tekstil baskı yöntemleri, temel tasarım kavramları, tasarım aşamaları ve prensipleri
3Tekstilde renklerin anlam, dil boyarmadde-tekstil ilişkileri, görülme biçimleri, varlığı, ışıkla ilişkisi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi
4Tekstilde renklerin anlam, dil boyarmadde-tekstil ilişkileri, görülme biçimleri, varlığı, ışıkla ilişkisi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi
5Dijital ve bilgisayar teknolojisinin temel özelliklerinin yanı sıra Adobe Photoshop ve Ramset III gibi görüntü işleme proğramlarının özellikleri ve kullanımları
6Dijital ve bilgisayar teknolojisinin temel özelliklerinin yanı sıra Adobe Photoshop ve Ramset III gibi görüntü işleme proğramlarının özellikleri ve kullanımları
7Görüntü tarama, raportlama, renk ayrımı yapma, varyant oluşturma gibi çalışmalarda, tekstil baskı tasarımına yönelik endüstriyel CAD sistemleri, çizim ve görüntülü işleme proğramlarının kullanılması
8Görüntü tarama, raportlama, renk ayrımı yapma, varyant oluşturma gibi çalışmalarda, tekstil baskı tasarımına yönelik endüstriyel CAD sistemleri, çizim ve görüntülü işleme proğramlarının kullanılması
9Öğrencinin kendi şeçmiş olduğu bir konuda (giysi, döşemelik, yatak odası vd..) bir desen koleksiyonu hazırlaması
10Ara sınav
11Öğrencinin kendi şeçmiş olduğu bir konuda (giysi, döşemelik, yatak odası vd..) bir desen koleksiyonu hazırlaması
12Öğrencinin kendi şeçmiş olduğu bir konuda (giysi, döşemelik, yatak odası vd..) bir desen koleksiyonu hazırlaması
13Öğrencinin kendi şeçmiş olduğu bir konuda (giysi, döşemelik, yatak odası vd..) bir desen koleksiyonu hazırlaması
14Öğrencinin kendi şeçmiş olduğu bir konuda (giysi, döşemelik, yatak odası vd..) bir desen koleksiyonu hazırlaması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
MASTER paket programı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav13030
Final Sınavı13434
Derse Katılım13226
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr