Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
GID308İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİSeçmeli362
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin temel amacı öğrencileri insan kaynakları yönetiminin temelleri, önemi, iş hayatındaki uygulamaları ve bu alandaki yeni trendler konularında bilgilendirmektir. Bu çerçevede öğrencilere İnsan Kaynakları Yönetiminin temel ilkeleri, gelişim süreci, günümüzdeki yeri, organizasyonlardaki fonksiyonu, adayların işe alım süreçleri, mülakat teknikleri, eğitim yönetimi, oryantasyon, performans değerlendirmesi, motivasyon, kurumsal adalet, çalışan hakları, işveren marka yönetimi, dijital insan kaynakları yönetimi, kurum kültürü oluşturma konularını öğretmek amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr.Gülen Yıldız Turp
Öğrenme Çıktıları
1İnsan kaynaklarını ve halkla ilişkileri birbiriyle ilişkilendirir.
2İnsan kaynaklarına yönetimine ilişkin kavramları ve faaliyetleri tanımlar, birbirleriyle ilişkilendirir.
3İnsan kaynakları yönetimi ve strateji ilişkisi kurup yönetebilir.
4İnsan kaynakları yönetimi faaliyet sahasını bilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ders, insan kaynakları yönetimi ile ilgili temel bilgileri, önemi, organizasyonlardaki yeri, gelişim süreci, günümüz koşullarındaki ve Dünya’daki değişen trendler ile gelecekteki durumu, işe alım süreçlerinin insan kaynakları uzmanı ve aday açısından ayrı ayrı değerlendirmeleri, mülakat teknikleri, insan kaynakları uzmanlarının mülakat deneyimleri, eğitim yönetimi, oryantasyon, performans değerlendirme, motivasyon, ücret yönetimi, kurumsal adalet, çalışan hakları, işveren marka yönetimi, dijital insan kaynakları yönetimi, endüstri 4.0, kurum kültürü oluşturma ve etik, kurum içi iletişim, insan kaynakları yönetimi açısından halkla ilişkiler, koçluk konularını kapsamaktadır. Bu ders kapsamında kurumsal ve uluslararası bağlantılı şirketlerin alanında deneyimli insan kaynakları uzmanları konuk olarak derse katılıp bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşmaktadırlar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İnsan kaynakları yönetiminin temeli, gelişim süreci ve günümüzdeki yeriAnlatım
2İnsan kaynakları yönetiminin organizasyondaki yeri, ilkeleri, fonksiyonuAnlatım
3Aday açısından seçme ve yerleştirme süreci-iş başvurusu öncesi hazırlıkAnlatım
4İnsan kaynakları yönetimi açısından seçme ve yerleştirme süreci-işe alım süreciAnlatım
5Mülakat teknikleriAnlatım
6İnsan kaynakları yönetimi ve stratejiAnlatım
7Eğitim yönetimi, oryantasyonAnlatım
8Arasınav (Vize)sınav
9Performans değerlendirme, motivasyon, kariyer yöentimi, ücret yönetimiAnlatım
10Kurumsal Adalet ve Çalışan HaklarıAnlatım
11İşveren Marka Yönetimi ve Dijital İnsan Kaynakları YönetimiAnlatım
12Endüstri 4.0-İnsan kaynakları bağlantısıAnlatım
13Kurum kültürü oluşturma ve etikAnlatım
14İnsan kaynakları yönetimi etkinliğinde kurum içi iletişim ve halkla ilişkilerAnlatım
15İnsan kaynakları yönetimi ile koçluk ve kişisel gelişim çalışmalarıAnlatım
16Finalsınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar 1. Z. Beril AKINCI, İnsan Kaynakları Yönetimi: Etkinlikte İletişim Odaklı Bir Yaklaşım, Ege Üniversitesi Basımevi, 2001 2. Demet GÜRÜZ, Gaye Özdemir Yaylacı, İletişimci Gözüyle İnsan Kaynakları Yönetimi, MediaCat Kitapları, 2004 3. Meryem Akoğlan Kozak, Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Detay Yayıncılık, 2009. 4. Michael W. Covel, Trend Takipçisi, Scala Yayıncılık, 2008. 5. Aydın Yılmazer, Cemal Eroğlu, İnsan Kaynakları Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, 2008. 6. Mustafa Tamer, Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları, Seçkin Yayıncılık, 2007. 7. Komisyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım Yayın, 2008. 8. Seyfi Top, İşletmelerde Yenilik ve Yaratıcılık Yönetimi, Beta Basım Yayın, 2008. 9. Neslihan Okakın, Çalışma Yaşamında İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım Yayın, 2008. 10. Müberra Yüksel, İşletmelerde Eğitim Yönetimi, Türkmen Kitabevi, 2008. 11. Erdal Ünsalan, Bülent Şimşekler, İnsan Kaynakları Yönetimi-Meslek Okulları İçin, Detay Yayıncılık, 2008. 12. Gönül Budak, Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi, Fakülteler Barış Yayınları, 2008. 13. Ertuğrul Yaman, İnsan ve İletişim, Detay Yayıncılık, 2007. 14. Editör: Şermin Şenturan, İnsan Kaynakları, Beta Basım Yayın, 2007. 15. Editör: Uğur Dolgun, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ekin Kitabevi, 2007. 16. Sibel Gök, 21. Yüzyılda İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım Yayın, 2006. 17. Muhsin Hesapçıoğlu, Türkiye’de Makro Düzeyde İnsan Kaynakları Yönetimi, Anı Yayıncılık, 2001.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Takım/Grup Çalışması133
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr