Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
INT404İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİKSeçmeli482
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin geliştirdikleri iş fikri ve buluşların ekonomik değerlerinin doğru bir şekilde belirlenmesini sağlamak ve teknoloji lisanslama süreçlerini anlatmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Serdal Temel
Öğrenme Çıktıları
1İnovasyonun ticarileştirme süreçlerini doğru anlama ve uygulama,
2Patent değerleme yöntemlerini anlama ve uygulama
3Girişim fikri oluşturma ve bunun yatırım değerini belirleye bilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
a) İnovasyonun korunması, b) İş Planı kavramı ve mantığının öğrenilmesi c) Buluşların değerinin hesaplanması, d) Lisanslama yöntemleri e) Lisanslama süreçleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma ve ders planı hakkında bilgilendirme
2Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyonun durumu
3Ar-Ge ve inovasyon temel kavramları
4Fikri mülkiyet hakları temel kavramları
5İnovasyonun ticarileştirme yöntemleri- 1
6İnovasyonun ticarileştirme yöntemleri- 2
7Genel Değerlendirme
8Ara Sınav
9Başarılı ve başarısız ticarileştirme örnekleri
10Buluş değerleme yöntemleri-1
11Buluş değerleme yöntemleri-2
12Başarılı bir lisanslamaya nasıl hazırlanılır?-1
13Başarılı bir lisanslamaya nasıl hazırlanılır?-2
14Lisanslama görüşmelerinde uzlaşma süreci
15Lisans sözleşmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Patent Portfolio Deployment: Bridging The R&D, Patent and Product Markets, Shang-Jyh Liu, Anna Hoi Yan Fong, Tony Yuhong Lan, • The 'Who' of Successful Commercialization of Innovations: An Empirical Analysis of the Influence of Stakeholder Integration on Innovation Performance, Viktoria Kortum
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1            5  
ÖÇ2            5  
ÖÇ3            5  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr