Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZTS102ÖLÇME BİLGİSİSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin, ölçme bilgisinin temel prensiplerini kavramasını, basit ve gelişmiş ölçme aletleriyle (jalon, şeritmetre, prizma, planimetre, nivelman, GPS) yatay uzunlukları ölçmesini, arazilerin konum planlarını çıkarmasını, alanları hesaplamasını, yükseklikleri ölçmesini, kesit çıkarmasını ve topoğrafik haritaları yorumlamasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Yasemin S. Kukul Kurttaş
Öğrenme Çıktıları
1Verilen bir güzergahın uzunluğunu farklı aletlerle ölçebilme
2Arazi konum planı çıkarabilme ve alanını hesaplayabilme
3Nivelman aletini kullanabilme
4Kesit alma ve yüzey nivelmanı yapabilme
5Topografik haritaları yorumlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ölçü birimleri, basit ölçme aletleriyle yatay ölçmeler ( uzunlukların ölçülmesi, dik açıların çakılması, konum planlarının çıkarılması), planimetre, alan hesapları, nivelmanla yükseklik ölçmesi, profil nivelmanı ve yüzey nivelmanı, topografik haritaların çizilmesi ve yorumlanması, GPS’in temel esasları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, İçeriği, Önemi, KurallarıRehberli arazi çalışması
2Ölçü birimleri, Hata hesabıRehberli arazi çalışması
3Basit ölçme aletleriyle uzunluk ölçme ve dik açıların çakılmasıRehberli arazi çalışması
4Üçgenlere ayırma, dik koordinat ve kutupsal alım yöntemiyle konum planlarının çıkarılmasıRehberli arazi çalışması
5Ölçü değerlerine ve koordinat değerlerine göre alan hesabıRehberli arazi çalışması
6Grafik yöntemle ve planimetre ile alan hesabıRehberli arazi çalışması
7Nivelman aleti ve nokta nivelmanıRehberli arazi çalışması
8Profil nivelmanıRehberli arazi çalışması
9ARASINAV
10Yüzey nivelmanıRehberli arazi çalışması
11Eş yükselti eğrilerinin çizilmesiRehberli arazi çalışması
12Topografik haritaların okunması, kesit çıkarmaRehberli arazi çalışması
13GPS’in temel esaslarıÖdev teslimi
14UYGULAMA SINAVI
15FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı • Balcı, A., Avcı, M. 2002. Ölçme Bilgisi I, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayını, İzmir Yardımcı ders kitabı • Özbenli, E., Tüdeş, T. 2001. Ölçme Bilgisi-Pratik Karadeniz Teknik Üniv. Yayın no:87, Trabzon, 555 s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav170
Ev Ödevi130
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım12224
Uygulama/Pratik12224
Rapor Hazırlama5210
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma11515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Laboratuvar Sınavı122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ124    
ÖÇ2 4    
ÖÇ3 4    
ÖÇ435 3  
ÖÇ5      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr