Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZTM201TARIMSAL MEKANİZASYONSeçmeli234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; tarımsal mekanizasyon sistemini anlayabilmesi, tarımda enerji kaynaklarını tanımasını, traktörler ile tarım alet ve makinalarının genel olarak konstrüktif ve kullanım özelliklerini kavramasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Harun YALÇIN
Öğrenme Çıktıları
1Tarımsal mekanizasyonun tanımı, tarihsel gelişimi, yararları, Türkiye’de tarımsal mekanizasyon düzeyi bilgilerini kavrayabilme.
2Tarımsal mekanizasyon sistemini kavrayabilme.
3Tarımda enerji kaynakları ve kullanımı ile ilgili temel bilgileri kavrayabilme.
4Tarım traktörleri (genel özellikleri)’ni kavrayabilme.
5Tarım alet ve makinalarının genel olarak konstrüktif ve kullanım özelliklerini kavrayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tarımsal Mekanizasyonun Tanımı, Tarihsel Gelişimi, Yararları; Türkiye’de Tarımsal Mekanizasyon (Tarımsal Yapı, Tarihsel Gelişimi ve Düzeyi, Türkiye Tarımında Mekanizasyonu Geciktiren Önemli Etkenler); Tarımsal Üretimde Mekanizasyon Sistemi; Tarımda Kullanılan Enerji Kaynakları, Tarım Traktörleri (Genel Özellikleri), Tarım Alet ve Makinaları; Toprak İşleme Alet ve Makinaları, Ekim, Dikim Makinaları, Gübre Dağıtma Makinaları, Sulama Mekanizasyonu, Bitki Koruma Makinaları, Hasat-Harman Makinaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tarımsal mekanizasyonun tanımı, tarihsel gelişimi, yararları)Tanışma ve genel giriş + Bölüm ve uygulama alanlarının tanıtımı
2Türkiye’de tarımsal mekanizasyon (tarımsal yapı, tarihsel gelişimi ve düzeyi, türkiye tarımında mekanizasyonu geciktiren önemli etkenler)Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi
3Tarımsal üretimde mekanizasyon sistemi, Tarımda kullanılan enerji kaynakları Tarım traktörleri (teknik özellikleri) Konu anlatımı + Uygulama (tipleri, özellikleri, organları, kullanımı ve güvenliği)
4Tarım traktörleri (işlevsel özellikleri)Konu anlatımı + Uygulama (tipleri, özellikleri, organları, kullanımı ve güvenliği)
5Toprak işleme alet ve makinaları (sürüm teknikleri, pulluklar, dipkazan)Konu anlatımı + Uygulama (tipleri, özellikleri, organları, kullanımı ve güvenliği)
6Toprak işleme alet ve makinaları (kültivatör, tırmık, merdane, toprak frezesi)Konu anlatımı + Uygulama (tipleri, özellikleri, organları, kullanımı ve güvenliği)
7Gübre dağıtma makinaları (çiftlik, mineral)Konu anlatımı + Uygulama (tipleri, özellikleri, organları, kullanımı ve güvenliği)
8Ekim makinalarıKonu anlatımı + Uygulama (tipleri, özellikleri, organları, kullanımı ve güvenliği)
9Ara sınav
10Hassas ve özel ekim, dikim makinalarıKonu anlatımı + Uygulama (tipleri, özellikleri, organları, kullanımı ve güvenliği)
11Sulama mekanizasyonuKonu anlatımı + Uygulama (tipleri, özellikleri, organları, kullanımı ve güvenliği)
12Bitki koruma makinalarıKonu anlatımı + Uygulama (tipleri, özellikleri, organları, kullanımı ve güvenliği)
13Hasat-harman makinaları (kaba yem hasat makinaları)Konu anlatımı + Uygulama (tipleri, özellikleri, organları, kullanımı ve güvenliği)
14Hasat-harman makinaları (tahıl, yumru ve özel hasat makinaları)Konu anlatımı + Uygulama (tipleri, özellikleri, organları, kullanımı ve güvenliği)
15Sözlü sınav (Uygulama Sınavı)Alet ve makinalar önünde sözlü sınav
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
* Mutaf,E., 1984. Tarım Alet ve Makinaları. E.Ü.Z.F. Yayın No: 218, Bornova-İzmir. * Mutaf,E., R.Uçucu, 1980. Tarımsal Mekanizasyon. E.Ü.Z.F. Ders teksiri, Bornova-İzmir. * Keçecioğlu,G., E.Gülsoylu, 2002. Toprak İşleme Makinaları. E.Ü.Z.F. Yayın No: 545, Bornova-İzmir. * Önal,İ., 1995. Ekim, Bakım, Gübreleme Makinaları. E.Ü.Z.F. Yayın No: 490, Bornova-İzmir. * Tozan, M.; 1997. Tarımsal Mekanizasyon, E.Ü.Z.F. Yayın No: 46/1, Bornova-İzmir, 84 s. * Yağcıoğlu,K., 1993. Bitki Koruma Makinaları. E.Ü.Z.F. Yayın No: 508, Bornova-İzmir. * Uçucu,R.,H.Bilgen,V.Demir,H.Yalçın,E.Aykas, 2011, "Tarımsal Mekanizasyon" Dersi Sunum (ppt) Çıktıları, E.Ü.Zir.Fak.Tar.Mak.Bölümü, Bornova İZMİR.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Sözlü Sınav12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1 3    
ÖÇ2 3    
ÖÇ3 3    
ÖÇ4 3    
ÖÇ5 3    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr