Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
HYR301HAYVAN REFAHISeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders, öğrencilere hayvan refahı ve önemi; manejman ve çevrenin hayvan refahını iyileştirmek için nasıl kullanılabileceği konusunda bir bakış açısı ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Sezen Özkan Prof. Dr. Turgay Taşkın
Öğrenme Çıktıları
1Hayvan Refahıyla ilgili kavramları bilir
2Hayvan refahının işletmelerde verime olan etkisini belirler
3 Refah ölçütlerine bağlı olarak olası sorunları analiz eder ve çözüm geliştirebilir
4Hayvancılık işletmelerinde refah, sağlık-koruma uygulamalarını değerlendirir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hayvan refahının, hayvan sağlığı ve sürdürülebilirlilik açısından önemi, refah-verim özellikleri arasındaki ilişkiler, refah ölçütleri Avrupa Birliği ve Türkiye’de refah uygulamaları ve yasal düzenlemeler, refah ve stres arasındaki ilişkiler, hayvan refahı ve taşıma, organik hayvancılıkta hayvan refahı, tüketici gözü ile hayvan refahına bakış , hayvan refahı ile gıda güvenliği ve kalite konuları ele alınacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı ve İşleyiş Şekli
2Hayvan Refahının Tanımı, Hayvanların 5 Temel Özgürlüğü, Refahın Temel İlkeleri : Beslenme, Barınma, Sağlık ve Davranışlar
3Türkiye’de ve Avrupa Birliğinde Hayvan Refahına ilişkin Yasal Düzenlemeler
4Refahın Belirlenmesi; Hayvana ve Çevreye Dayalı Kriterler
5Hayvan Çevre İlişkisinde Stres ve Uyum Mekanizması, Stres Yanıtları
6Hayvan Refahı ve Verimlilik
7Anormal Davranışlar, Stres ve Refah Arasındaki İlişkiler
8Hayvan refahı ve bakıcı-hayvan etkileşimi
9ARA SINAVI
10Sığırlarda Refahın Ölçümünde Kullanılan Kriterler
11Küçükbaş Hayvanlarda Refahın Ölçümünde Kullanılan Kriterler
12Kanatlı Hayvanlarda Refahın Ölçümünde Kullanılan Kriterler (RAPOR TESLİMİ)
13 Hayvansal Üretimde Kesim ve Taşımada Refah
14 Entansif yöntemlere alternatif üretim sistemleri ve hayvan refahı
15Rapor Sunumları
16YIL SONU SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Elektronik ortama aktarılmış sunumlar Yardımcı kaynaklar: • Appleby, M.C., Mench, J., Olsson, I.A.E., and Hughes, B. O. (Editors) 2011. Animal Welfare, 2nd Edition. CABI, Cambridge, USA. • Grandin, T. 2007. Livestock Handling and Transport 3rd Edition, CABI, USA. • Mason, G., Rushen, J. 2005. Stereotypic animal behaviour: Fundementals and welfare. CABI Publishing. • Broom D. (1998). – Psychological indicators of stress and welfare. In Ethics, welfare, law and market forces: the veterinary interface (A.R. Michell & R. Ewbank, eds). Universities Federation for Animal Welfare, Wheathampstead, 167-175. • Grant D.I. (1998). – Perceived and actual welfare issues: companion animals. In Ethics, law and market forces: the veterinary interface (A.R. Michell & R. Ewbank, eds). Universities Federation for Animal Welfare, Wheathampstead, 107-111.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama188
Rapor Sunma11010
Bireysel Çalışma15230
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1 2    
ÖÇ2 2    
ÖÇ3      
ÖÇ4   2  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr