Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
YZL202YAZILI ANLATIMSeçmeli243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı; bireylere doğru ve etkili yazmanın önemini kavratmak ;yazmada doğru ,anlaşılır ,akıcı ve etkili olmayı sağlamak; bireyin düşüncelerini ifade ederken, doğru sözcük seçimini , doğru kelimelerle akıcı cümleler kurmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Mehmet İNCE
Öğrenme Çıktıları
1Kelimelerin yazıdaki konumunu bilmek, açıklayabilmek;
2Dilin ve kelimelerin düşünce-kültür-toplum ilişkisini ifade edebilmek
3Konuşma dili ve yazı dili kavramları arasındaki farkı ayırt etmek;
4Yazılacak metni veya belgeyi ya da izlediği bir programı doğru çözümleyebilmek;
5Duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini yazıyla doğru ve etkili bir şekilde anlatabilmek
6İmla ve noktalama işaretlerini kavratabilmek
7Yazma sanatını anlatabilmek;
8Biçimbirimle ilgili temel kavramları uygulayabilmek;
9Cümle ve anlam bilgisi ile ilgili kavramları açıklayabilmek
10Yazılı anlatımda yanlışları kavrayıp örnek metinler üzerinde gösterebilmek
11Bilimsel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı ve yapıcı bir düşünce alışkanlığını geliştirebilmek
12Değerlerine sahip çıkan ve hoşgörülü; sorunlara çözüm önerileri getirebilen; bu konulardaki düşüncelerini sö yazılı olarak doğru ifade edebilen bireyler geliştirebilmek;
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yazma kavramı . Yazılı iletişim, Yazı dil-düşünce-millet-edebiyat-kültür ilişkisi. Yazı türleri. Yazılı anlatım yolları. . Türk yazı dilinin tarihî gelişimi. Türkçe’nin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Türkçe’nin ses, hece, kelime, cümle ve anlam bilgisi .ile , resmi özel yazışmalar…v.b
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Üniversitelerde Yazılı Anlatım dersinin okutulmasının amacı ve dersle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi verilmesi. Dersin içeriği, önemi, çalışma teknikleri, kural ve gereklerinin açıklanması.Tanışma Sözlü anlatım Soru-Cevap
2Yazı dilinin tanımının yapılması, yazı dilinin özellikleri avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi verilmesi.Sözlü anlatım Açıklama
3Yazı Dili ile düşünce-millet-edebiyat-kültür ilişkisinin açıklanmasıSözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap
4Yazılı Türlerinin kavratılması.Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap
5Dil ve kültür bağlamında güzel yazmaSözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap
6Konu bulma ve plan yapmayı öğretmeSözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap Araştırma
7Yazmak sanatı Anlamak sınırlandırmak .Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap
8ArasınavYazılı Sınav
9Anlatım biçimleriSözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap
10İşlevsel yazılar(Dilekçe,özgeçmiş,rapor tutanak karar ilan duyuru v.b.Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap
11Öğretici yazılar(Makale fıkra gezi eleştiri ,günlük röportaj deneme eleştiri biyoğrafi…)yazmaSözlü anlatım Açıklama Uygulama
12Edebi türler Şiir roman hikaye vb yazmaSözlü anlatım Açıklama Uygulama
13Bilimsel yazılarSözlü anlatım Açıklama Uygulama
14Önsöz sonuç bibliyoğrafya,dipnot,dizin yazma..Sözlü anlatım Açıklama Uygulama
15Türkçe’nin anlambilim özelliklerinin açıklanması. (Temel anlam, yan anlam, mecaz anlam, eşanlamlılık, karşıt anlamlılık, eşseslilik; anlam olayları: anlam daralması, anlam genişlemesi, anlam kayması, anlam kötüleşmesi, anlam iyileşmesi.)Sözlü anlatım Açıklama Uygulama
16Final SınavıYazılı Sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Ergin, Muharrem. Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Yay., 2. Korkmaz, Zeynep; vd. Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri. Ankara: Ekin Yay., 2005 3.Üniversiteler İçin Yazılı Anlatım Dr.Ali Yakıcı Gazi.yay. Yardımcı Kitaplar:Anlatım Bilgisi ,Sezai Güneş İzmir,1999 1. Aksan, Doğan. Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim: I, II, III. Ankara: TDK Yay. 2009. 2. Aksan, Doğan. Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugüne, Yarını. Ankara: Bilgi Yay., 2005. 3. Aksoy, Ömer Asım. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü : I-II. Ankara: TDK Yay. 2010. 4. İmlâ Kılavuzu. Ankara: TDK Yay., 2009. 5. Türkçe Sözlük. Ankara: TDK Yay., 2009.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14228
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma122
Okuma5840
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)98
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1      
ÖÇ2      
ÖÇ3      
ÖÇ4    1 
ÖÇ5      
ÖÇ6      
ÖÇ7      
ÖÇ8      
ÖÇ9      
ÖÇ10    2 
ÖÇ11    3 
ÖÇ12    3 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr