Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ILT402İLETİŞİM BECERİLERİSeçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Kişilerarası iletişimin temel kavramlarını aktararak öğrencilerin kişilerarası iletişim konusunda temel bilgileri edinmesini sağlamak, sözlü ve sözsüz iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamak, kişiler arası ilişkilerinde olumlu ilişkiler kurmasına rehberlik etmek istenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Elif YILDIZ
Öğrenme Çıktıları
1İletişim ve Kişilerarası iletişime ilişkin temel kavramları tanımlayabilme
2Kişilerarası iletişim alanındaki kavramlar ( empati,çatışma vb.) kavramlar arasındaki ilişkileri kurabilme
3Kişilerarası iletişim bilgileri özel ve iş yaşamındaki örnek olaylarla değerlendirebilme
4Kişilerarası iletişim sürecinde etkililik sağlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında kişisel ve iş yaşamında karşılaşılacak iletişim problemlerine ilişkin çözümlemeler doğrultusunda bir yaklaşım kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi. Anlatım
2İletişimin amacı ve öneminin aktarılması, iletişim kavramı ve süreci bilgisinin verilmesi Anlatım
3İletişim modelleri ve teorilerinin aktarılması Anlatım
4İletişime ilişkin örnek olay ve durumların aktarılması ve çözümlenmesi Örnek Olay Çözümü
5Kişilerarası İletişim kavramı ve yaklaşımlarının tanımlanması Anlatım
6İçsel iletişim kavramı, iç iletişim süreci, kendini tanıma, kendinin farkına varma, kendini açma kavramlarını tanımlanması ve yorumlanması Anlatım
7Sözel İletişim kavramının ve sözel iletişim biçimlerinin aktarılması Anlatım
8Arasınav (Vize)
9Sözel iletişim biçimlerine ilişkin örneklerin değerlendirilmesi Örnek Olay Çözümü
10Sözsüz İletişim kavramının ve sözsüz iletişim boyutlarının aktarılması Örnek Olay Çözümü
11Sözsüz iletişime ilişkin örneklerin aktarılması ve tartışılması Örnek Olay Çözümü
12Empati kavramı, empatinin bileşenleri empatinin gelişimi, empatik iletişim kavramı ile ilgili temel bilgilerin aktarılması Örnek Olay Çözümü
13Kişilerarası iletişim çatışması kavramı, çatışma türlerinin aktarılması, çatışma çözüm yöntemlerinin analiz edilmesi Anlatım
14Dinleme kavramı, dinlemenin amaçları, dinlemenin aşamaları, dinleme çeşitleri, dinleme engelleri dinleme becerisi ile ilgili bilgilerin aktarılması Anlatım
15Kişilerarası iletişime ilişkin örneklerin çözümlenmesi Anlatım
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Demet Gürüz, Ayşen Temel Eğinli, Kişilerarası İletişim, Bilgiler, Etkiler, Engeller, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara Demet Gürüz, Ayşen Temel Eğinli, İletişim Becerileri, Anlamak-Anlatmak-Anlaşmak, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Alan Çalışması5630
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)88
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1      
ÖÇ2      
ÖÇ3     4
ÖÇ4      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr