Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZZO204GENEL ZOOTEKNİSeçmeli244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dünyada ve Türkiye’de hayvansal üretim değerleri ile hayvan yetiştirme, ıslahı ve beslemenin temel ilke ve esaslarının verilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Muazzez Acar, Dr. Funda Erdoğan Ataç
Öğrenme Çıktıları
1Dünyada ve Türkiye’de hayvansal üretim değerlerinin bilinmesi
2Türler, ırklar, üreme, laktasyon, çevreye uyum ve hayvan davranışları konularında temel bilgilerin edinilmesi
3Hayvan besleme konusunda temel bilgilerin edinilmesi
4Seleksiyon ve yetiştirme yöntemleri konusunda temel bilgilerin edinilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1. Dünyada ve Türkiye’de hayvansal üretim değerlerinin bilinmesi 2. Türler, ırklar, üreme, laktasyon, çevreye uyum ve hayvan davranışları konularında temel bilgilerin edinilmesi 3. Hayvan besleme konusunda temel bilgilerin edinilmesi 4. Seleksiyon ve yetiştirme yöntemleri konusunda temel bilgilerin edinilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tarımsal Üretimde Hayvancılık, Hayvansal Ürünlerin İnsan Beslenmesindeki Yeri ve Dünya’da Hayvansal ÜretimZootekni Bölümü Hayvancılık Tesislerinin Tanıtımı
2Türkiye’de Hayvansal Üretim ve SorunlarıHayvanlarda Numaralama Yöntemleri
3Evciltme ve Evciltmeyle Meydana Gelen DeğişikliklerHayvancılıkta Kayıt Tutma
4Türler ve IrklarTür ve Irkların Tanıtımı (Video)
5Çiftlik Hayvanlarında ÜremeÜreme Bilgisi ve Yapay Tohumlama (Uyg./ Video)
6LaktasyonSağım ve Sağım Sistemleri
7Çevreye UyumBüyükbaş ve Küçükbaş Hayvanlarda Yaş Tayini
8Hayvan Davranışları ve RefahıHayvanları Denetim Altına Alma Yöntemleri
9Ara SınavSınav haftası / Uygulama yok
10Yemler BilgisiYemlerin Tanıtımı
11Ruminantların BeslenmesiRuminant Yemleme Uygulamaları
12Kanatlı Kümes Hayvanlarının BeslenmesiKanatlı Yemleme Uygulamaları
13Seleksiyon ve Genel İlkeleriHayvancılıkta Sağlık Koruma Uygulamaları
14Yetiştirme YöntemleriMenemen Çiftlik Gezisi
15Hayvancılıkta Sağlık KorumaUygulama Sınavı
16Final Sınavı-
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akçapınar, H., Özbeyaz, C. 1999. Hayvan Yetiştiriciliği Temel Bilgileri. 1. Baskı. Ankara Üniv. Vet. Fak. Baskı: Kariyer Matbaacılık, Ankara. Arıtürk, E. 1983. Genel Zootekni. II. Baskı. Ankara Üniv. Vet. Fak. Yayınları: 395. Ankara Üniv. Basımevi. Bıyıklıoğlu, K. 2009. Genel Zootekni. Atatürk Üniversitesi Yayınları No:231. Erzurum. Cheeke, P.R. 2005. Applied Animal Nutrition Feeds and Feeding. Pearson Published by Prentice Hall. Upper Saddle River, New Jersey 07458. ISBN: 0-13-113331-4. Düzgüneş, O., Eliçin, A. 1986. Hayvan Yetiştirme İlkeleri. Ankara Üniv. Zir. Fak. Yayınları: 978, Ders Kitabı: 288. Ankara Üniv. Basımevi. Koçak, Ç; Kaymakçı, M.; Sönmez R. 1990. Zootekni Uygulamaları (4. Basım). Ege Üniv. Zir.Fak. Yayınları. No: 289, İzmir Kaymakçı, M., 2010. İleri Koyun Yetiştiriciliği.Genişletilmiş 6. Baskı, Meta Basım. Bornova-İzmir. Kaymakçı, M., 2010. Keçi Yetiştiriciliği. Meta Basım. Bornova-İzmir. Kutlu, H.R. 2009. Tavukların Beslenmesi. Tavukçuluk Bilimi - Yetiştirme, Besleme-Hastalıklar. Bölüm 11, 353-498s. Bey Ofset Matbaacılık, Ankara. Özkan, K., Açıkgöz, Z. 2007. Kanatlı Kümes Hayvanlarının Beslenmesi. Hasad Yayıncılık Ltd. Şti. 978-975-8377-55-8. İstanbul. Schmidt, G.H.; Van Vleck, L.D.; Hutjens, M.F. 1988. Principles of Dairy Science. 2nd ed. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey. Sevgican, F. 2001. Ruminantların Beslenmesi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Yayınları: 524. İzmir.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik13226
Bireysel Çalışma14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma177
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Laboratuvar Sınavı122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ132    
ÖÇ2      
ÖÇ32     
ÖÇ4      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr