Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
KÜY302KÜLTÜR MANTARI YETİŞTİRİCİLİĞİSeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Dersin Amacı
Ülkemizde ve dünyadaki en çok kültürü yapılan yenilebilir mantar türleri, kullanım alanları ve yetiştirme teknikleri konusunda temel ve genel bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç . Dr. Gölgen Bahar ÖZTEKİN
Öğrenme Çıktıları
1Ülkemizde ve dünyadaki ekonomik öneme sahip yenilebilir mantar türlerinin hangileri olduğunu öğrenebilme
2Kültürü yapılan yenilebilir mantar türlerinin botanikteki yeri, biyolojik özellikleri, ekonomik önemi, besin değeri, değerlendirme şekilleri konularında bilgi sahibi olabilme
3Kültürü yapılan yenilebilir mantar türlerinin ekolojik isteklerini ve yetiştirme tekniklerini öğrenebilme
4Kültürü yapılan yenilebilir mantar türlerinin üretiminde üretim yerinin ve/veya kompostun nasıl hazırlandığını, nasıl pastörize edildiğini ve üretim sırasındaki kültürel işlemleri kavrayabilme
5Kültürü yapılan yenilebilir mantarlarda hasat zamanı ve hasadın nasıl yapıldığı ile üretim sırasında karşılaşılabilecek hastalık, zararlılarla nasıl mücadele edileceği konusunda bilgi sahibi olabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
-
Dersin İçeriği
Dünyada ve Türkiye’deki kültürü yapılan önemli yenilebilir mantar türlerinden Beyaz şapkalı mantar (Agaricus bisporus) ve Kayın (istiridye) mantarı (Pleurotus ostreatus) tanıtımı, botanikteki yeri, biyolojik özellikleri, ekonomik önemi, besin değeri, değerlendirme şekilleri ve yetiştirme teknikleri gibi konularda bilgilerin verilmesidir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ülkemizde ve dünyada yetiştiriciliği yapılan yenilebilir mantar türleri ve önemi, Mantarların sistematikteki yerleri ve önemi Ders uygulama işleyişinin tanıtımı, ödev konularının belirlenmesi ve dağıtımı
2Beyaz şapkalı mantar (Agaricus bisporus) yaşam döngüsü ve üreme biyolojisi ve ekolojik istekleriMantar üretim yerlerinin tanıtılması
3Mantar üretim yerleri ve sistemleriMantar tesisi fizibilite hesapları
4Beyaz şapkalı mantar (Agaricus bisporus) yetiştiriciliğinde kompost ve hazırlığıKompost reçetesi hesapları
5Tohumluk mantar miseli üretimi Mantar miseli üretim laboratuvarının ve misel üretiminin gösterilmesi
6Beyaz şapkalı mantar (Agaricus bisporus) yetiştiriciliğinde üretim aşamaları-misel ekimi, kuluçka dönemi, örtü toprağı serimiMantar işletmesine teknik gezi
7Beyaz şapkalı mantar (Agaricus bisporus) yetiştiriciliğinde bakım işlemleriMantar yetiştiriciliği ve gelişimin gözlenmesi
8Ara Sınav-
9Beyaz şapkalı mantar (Agaricus bisporus) hastalık ve zararlılarıMantar yetiştiriciliği ve gelişimin gözlenmesi
10Kayın mantarı (Pleurotus ostreatus) morfolojisi, biyolojik yaşam döngüsü, ekolojik istekleriMantar yetiştiriciliği ve gelişimin gözlenmesi
11Kayın mantarı (Pleurotus ostreatus.) yetiştiriciliği-üretim yeri ve sistemleriMantar yetiştiriciliği ve gelişimin gözlenmesi
12Kayın mantarı (Pleurotus ostreatus) yetiştiriciliği-kompost hazırlığıMantar yetiştiriciliği ve gelişimin gözlenmesi
13Kayın mantarı (Pleurotus ostreatus) yetiştiriciliği-üretimde bakım işleri Ödevlerin sunumu
14Kayın mantarı (Pleurotus ostreatus) yetiştiriciliği- hastalık ve zararlılarıÖdevlerin sunumu
15Mantar üretiminin ekonomik analiziUygulama Sınavı
16Final Sınavı-
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Değişik kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmış, resimlerle zenginleştirilmiş ve sürekli olarak güncellenen ders notlarının elektronik ortama aktarılmış power point sunumları, konu hakkında yazılmış değişik makaleler. Chang, S.T., Miles, P.G. 2004. Mushrooms: Cultivation, nutritional value, medicinal effect, and environmental impact. Second Edition, CRC Press, Boca Raton, Fla. 451 s. Cheung, P.C.K., 2008. Mushrooms as functional foods. The Chinese University of Hong Kong. 259 s. Ağaoğlu, Y.S., Güler, M. 1989. Yenilebilir Mantar Yetiştiriciliği. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları. 124 s., Ankara. Işık, S.E., Damgacı, E., Erkal, S., Aksu, Ş., Ergun, C., 1997. Mantar Yetiştiriciliği, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü. Yalova. Günay, A., Abak, K., Koçyiğit, A.E., 1992. Mantar Yetiştirme, Cilt IV., Ankara. Boztok, K., 1987. Mantar Üretim Tekniği, E.Ü. Ziraat Fakültesi Ofset Basımevi, İzmir. Bora, T., Toros S., Özaktan, H., 2004. Kültür Mantarı Hastalıkları, Zararlıları ve Savaşımı. Afa Matbaacılık, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
-
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Rapor Sunma12020
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)127
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1      
ÖÇ2      
ÖÇ3      
ÖÇ4      
ÖÇ5      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr