Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
702002552012İLKÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİSeçmeli232
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı İlkçağ Uygarlıklarının tarihlerinin öğrenciler tarafından bilinmesini ve anlaşılmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof Dr Mehmet Ali KAYA
Öğrenme Çıktıları
1İnsanlığın tarih öncesi çağlardan Orta Çağa kadar tarihinin öğrenilmesi.
2İnsanlığın kültürel, sosyal, siyasal, ekonomik, teknolojik ve bilimsel gelişiminin, başarı ve başarısızlıklarının kronolojik olarak takip edilebilecek şekilde görülüp,algılanması.
3
4
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tarih Öncesi Çağları Uygarlaşma Süreci; ilk kentler ve devletler Eskiçağın Büyük Uygarlıkları ( Mezopotamya, Mısır, Anadolu, Girit, Fenike, Eski Yunan ve Roma) Siyasal Rejimler Toplumsal Yaşam Ekonomik Yaşam Kültürel yaşam
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tarih Öncesi Çağlar: Paleolitik, Neolitik
2Eski Mezopotamya Uygarlıkları: Sümerler, Mısırlılar, Akadlar, Asurlular, Babilliler, Toplum, ekonomi, Sanat, Mimari, Bilim
3Eski Mısır Uygarlığı: Hierokonpolis, Hanedanlar, Toplum, Ekonomi, Din, Edebiyat, Sanat, Mimari, Bilim
4Anadolu Uygarlıkları (İ.Ö. II. Binyıl): Hititler, Luviler, Toplum, Din, Mimari , Sanat, Bilim
5Girit’in Saray Uygarlığı, Mykenler, Eski Yunan Uygarlığı’nın Arkaik Çağı: Mutlular Adası, Mikenler, Troia Savaşı, Polislerin Doğuşu. Kolonizasyon. Yazı, Alfabe, Toplum, Ticaret. Sanat, Mimari , Bilim.
6Demir Çağı Uygarlıkları: Fenikeliler, İbraniler, Keldaniler, Geç Hititler, Urartular, Frigler, Lidyalılar, Likyalılar
7Eski Yunan Uygarlığı (Arkaik ve Klasik Çağlar): Siyaset, Yasa Koyucular, Demokrasi, Toplum, Ticaret, Endüstri, Din, Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Sanat, Mimari, Bilim.
8Büyük İmparatorluklar ve Hellenistik Çağ: Persler, Büyük İskender, Hellenistik Krallıklar, Siyaset, Toplum, Din, Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Sanat, Mimari, Bilim.
9Ara Sınav
10Eski Roma: Dünyanın İlk Cumhuriyeti: Roma ‘nın Kuruluşu, Krallar, Roma Cumhuriyeti, Akdeniz’de Hakimiyet, Güçlü Liderler. İç Savaşlar. Cumhuriyetin Sonu.
11Roma Barışı: Eskiçağın Son İmparatorluğu.
12Roma Uygarlığı: Roma’nın Anayasal Düzeni. Sosyo-politik yaşam. Sosyo-politik ve Ekonomik Değim, Edebiyat, Sanat, Mimari, Bilim, Din:
13Kavimler Göçü: Germenler, Hunlar, Batı Roma İmparatorluğu’nun Yıkılışı.
14Final Sınavı
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. W.D. Jones & H. Montgomery, Civilisation Throught the Centuries. London 1960. 2. A. Ribard, İnsanlığı Tarihi (çev. E. Başar, Ş. Yalçın, H. Berktay). İstanbul 1983. 3. E. M. Burns, Western Civilisations. Newyork 1969. 4. W. McNeil, Dünya Tarihi (çev. A. Şenel). Ankara 2001. 5. B. Clough, Uygarlık Tarihi. Dünyamızın Başlangıcından Bugüne kadar (çev. N. Önol). Ankara 1965. 6. G. Child, Tarihte Neler Oldu (çev. M. Tuncay- A. Şenel). İstanbul 1982. 7. İ. Güven (ed.), Uygarlık Tarihi. Pegem Akademi Yayınları. Ankara 2012.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Soru-Yanıt414
Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma6212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7214
Okuma5210
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)63
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr